ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Chia động từ trong ngoặc ở thì HTHT: The (be) ... no rain here for 6 months.

EX : Chia động từ trong ngoặc ở thì HTHT

1. The (be).........no rain here for 6 months.
2. I (read).......... the book you give me all day, but I (not finish)........is yet.
3. You ever (be)....to HCM City? John is a worker. He (work).......there for 4 years.
4. My friend is a writer. She (write)........many books. Long loves traveling. He (visit)........many countries.
5. My hair is clean. I just (wash)........it. You (not see)........my sister for a long time.
6. She (be).......in Hai Phong City since Monday. Nobody lives in those houses. They (be)........empty for many years.
7. They (play)........football since 2pm. This is the first time he (drive)........a car.

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (3)

 
 
 
 • 1. The (be)....has been.....no rain here for 6 months.
  2. I (read)....have read...... the book you give me all day, but I (not finish)....haven't finished....is yet.
  3. ...Have.... you ever (be)..been..to HCM City? John is a worker. He (work)...has worked....there for 4 years.
  4. My friend is a writer. She (write)...has written.....many books. Long loves traveling. He (visit)...has visited.....many countries.
  5. My hair is clean. I just (wash)..have washed......it. You (not see).....haven't seen...my sister for a long time.
  6. She (be)..has been.....in Hai Phong City since Monday. Nobody lives in those houses. They (be)....have been....empty for many years.
  7. They (play)...have played.....football since 2pm. This is the first time he (drive).....has driven...a car.

    bởi Nguyễn Tiên 30/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1. has been

  2. read / haven't finished

  3. have you ever been / has worked

  4. has visited 

  5. have just washed / haven't seen

  6. has been / have been

  7. have played / has driven

    bởi Tran Nhi 30/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1. has been

  2. have been reading/ haven't finished

  3. have you ever been/ has worked

   
    bởi Ngố ngây Ngô 31/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1