Viết lại những câu sau

bởi Kim Ngan 04/04/2018

you/on Nguyen Hue Street

he/in a city

Mr.Nam/in Vietnam

Câu trả lời (17)

 • You are on Nguyen Hue Street.

  He is in a city.

  Mr. Nam is in Vietnam.

  bởi Tram Anh 04/04/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • you Nguen Hue Street he in a city Mr.nam in viet nam

  bởi Hadid Gigi 04/04/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • gfg

   

  bởi Phúc lê 22/04/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1.You are on the street.

  2.He is in the city

  3.Mr.Nam is in Vietnam

  bởi Nakamori Aoko 28/04/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1.You are on the street.

  2.He is in the city

  3.Mr.Nam is in Vietnam

  bởi Nakamori Aoko 28/04/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1.You are on the street.

  2.He is in the city

  3.Mr.Nam is in Vietnam

  bởi Nakamori Aoko 28/04/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1.You are on the street.

  2.He is in the city

  3.Mr.Nam is in Vietnam

  bởi Nakamori Aoko 28/04/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1.You are on the street.

  2.He is in the city

  3.Mr.Nam is in Vietnam

  bởi Nakamori Aoko 28/04/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1.You are on the street.

  2.He is in the city

  3.Mr.Nam is in Vietnam

  bởi Nakamori Aoko 28/04/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1.You are on the street.

  2.He is in the city

  3.Mr.Nam is in Vietnam

  bởi Nakamori Aoko 28/04/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan