YOMEDIA
ZUNIA12

Có bao nhiêu đặc điểm sau đây chỉ có ở ADN của ti thể mà không có ở ADN ở trong nhân tế bào?

(1) Được cấu trúc từ 4 loại đơn phân A, T, G, X theo nguyên tắc đa phân.

(2) Mang gen quy định tổng hợp prôtêin cho bào quan ti thể.

(3) Được phân chia không đều cho các tế bào con khi phân bào.

(4) Có cấu trúc dạng vòng, có hàm lượng ổn định và đặc trưng cho loài.

(5) Mỗi gen chỉ có một alen trong tế bào.

A. 4
B. 1
C. 2
D. 3

 

Theo dõi Vi phạm
ANYMIND360

Trả lời (1)

 • - ADN trong ti thể là ADN ngoài nhân, có khả năng nhân đôi độc lập với ADN trong nhân tế bào.

  (1) Có ở cả 2.

  (2) Có ở cả 2.

  (3) Chỉ có ở ADN ti thể, không có ở ADN trong nhân.

  (4) Hàm lượng ổn định và đặc trưng cho loài chỉ có ở ADN trong nhân tế bào mà không có trong ADN của ti thể. (5) Gen trên ADN của ti thể một gen có thể có nhiều alen.

  - Ý (3) chỉ có ở ADN ti thể mà không có ở ADN trong nhân tế bào.

  Đáp án B

    bởi Bánh Mì 06/07/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON