Trình bày đặc điểm cấu tạo của giun đũa thích nghi với đời sống kí sinh

bởi What is my name? 09/07/2019

Trình bày đặc điểm cấu tạo của giun đũa thích nghi với đời sống kí sinh

Câu trả lời (8)

 • * Đặc điểm cấu tạo của giun đũa thích nghi với đời sống kí sinh:

  - Cơ thể dài bằng chiếc đũa

         - Lớp vỏ cuticun bọc ngoài cơ thế có tác dụng như bộ áo giáp giúp giun đũa không bị tiêu huỷ bởi các dịch tiêu hoá trong ruột non người

  - Cơ thể hình ống

  - Thành cơ thể có lớp biểu bì và lớp cơ dọc phát triển. Bên trong là khoang cơ thể chưa chính thức.

  - Cơ thể chì có lớp cơ dọc phát triển —> thích hợp với động tác chui rúc trong môi trường kí sinh

  bởi [PR] Sammer 09/07/2019
  Like (7) Báo cáo sai phạm
 • Giun đũa có đặc điểm thích nghi với đời sống kí sinh ở ruột non người:

  +Cơ thể dài thuôn nhọn 2 đầu, có vỏ cuticun bao bọc cơ thể bảo vệ cơ thể tránh tác dụng của dịch tiêu hóa ở ruột người,

  +Hầu phát triển -->  dinh dưỡng khỏe.

  + ** nhiều trứng (200.000 trứng/ngày), có khả năng phát tán rộng.

  bởi Đinh Trí Dũng 10/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Giun đũa thích nghi với đời sống kí sinh trong ruột non người vì:
  _Có vỏ cuticun
  _Dinh dưỡng khỏe
  _Đẻ nhiều trứng
  _Có khả năng phát tán rộng

  bởi Công Hi Lược 10/07/2019
  Like (2) Báo cáo sai phạm
 • -Có vỏ cuticun 
  _Dinh dưỡng khỏe 
  -nhiều trứng 
  -Có khả năng phát tán rộng

  bởi Trần Thùy Linh 10/07/2019
  Like (3) Báo cáo sai phạm
 • -Có vỏ cuticun _Dinh dưỡng khỏe -nhiều trứng -Có khả năng phát tán rộng

  bởi Trần Thị Hoàng Ngân 11/07/2019
  Like (2) Báo cáo sai phạm
 • Có vỏ cuticun _Dinh dưỡng khỏe -nhiều trứng -Có khả năng phát tán rộng

  bởi Trần Trà Phương 11/07/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • Có vỏ cuticun _Dinh dưỡng khỏe -nhiều trứng -Có khả năng phát tán rộng

  bởi I like math 11/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • iun đũa có đặc điểm thích nghi với đời sống kí sinh ở ruột non người:

  +Cơ thể dài thuôn nhọn 2 đầu, có vỏ cuticun bao bọc cơ thể bảo vệ cơ thể tránh tác dụng của dịch tiêu hóa ở ruột người,

  +Hầu phát triển -->  dinh dưỡng khỏe.

  + ** nhiều trứng (200.000 trứng/ngày), có khả năng phát tán rộng.

  bởi Vua Ảo Tưởng 15/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan