AMBIENT

Những đặc điểm cấu tạo trong của thỏ (1 đại diện của lớp thú thể hiện sự hoàn thiện so vói các lóp ĐVCXS đã học.

bởi Hello Bro! 26/05/2019

Những đặc điểm cấu tạo trong của thỏ (1 đại diện của lớp thú thể hiện sự hoàn thiện so vói các lóp ĐVCXS đã học.

RANDOM

Câu trả lời (3)

 • Những đặc điểm cấu tạo trong của thỏ (1 đại diện của lớp thú) thể hiện sự hoàn thiện so với các lớp ĐVCXS đã học.

  - Bộ não phát triển, đặc biệt là đại não, tiểu não liên quan đến hoạt động phong phú, phức tạp.

  - Có cơ hoành tham gia vào hô hấp.

  - Phổi có nhiều túi phổi nhỏ làm tăng diện tích trao đổi khí.

  - Tim có 4 ngăn, 2 vòng tuần hoàn, máu đi nuôi cơ thể là máu đỏ tươi.

  - Thận sau: cấu tạo phức tạp phù hợp với chức năng trao đổi chất

  Like (7) Báo cáo sai phạm
 • 2 vòng tuần hoàn

  bởi T - Series 27/05/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • – Bộ não phát triển, đặc biệt là đại não, tiểu não liên quan đến sự hoạt động phong phú và phức tạp của thỏ.
  – Có cơ hoành tham gia vào hô hấp. Phổi chia thành nhiều túi có tác dụng làm tăng diện tích trao đổi khí.
  – Tim 4 ngân, 2 vòng tuần hoàn, máu nuôi cơ thể là máu đỏ tươi.
  – Thân sau: cấu tạo phức tạp phù hợp với chức năng trao đổi chất.

  bởi Vua Ảo Tưởng 07/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>