Nêu đặc điểm chung của động vật nguyên sinh

bởi sap sua 04/10/2018

Bài 1. Đặc điếm chung nào của Động vật nguyên sinh vừa đúng cho loài sống tự do lẫn loài sống kí sinh ?Bài 2. Hãy kể tên một số động vật nguyên sinh có lợi trong ao nuôi cá.Bài 3. Hãy kế tên một số động vật nguyên sinh gây bệnh ờ người và cách truyền bệnh?

Câu trả lời (1)

 • Bài 1. Đặc điếm chung nào của Động vật nguyên sinh vừa đúng cho loài sống tự do lẫn loài sống kí sinh ?

  Hướng dẫn trả lời:

  Đặc điểm chung của động vật nguyên sinh:
  - Cơ thể chỉ là một tế bào đảm nhiệm mọi chức năng sống;
  - Dị dưỡng, di chuyển bằng chân giả, lông bơi hay roi hơi hoặc tiêu giám. Sinh sản vô tính theo kiêu phân đôi.

  Bài 2. Hãy kể tên một số động vật nguyên sinh có lợi trong ao nuôi cá.

  Hướng dẫn trả lời:

  Những động vật nguyên sinh có lợi trong ao nuôi cá là: các loại trùng roi và các loại trùng cỏ.. Chúng là thức ăn tự nhiên của các giáp xác và động vật nhó khác. Các (lộng vật này lại là thức ăn quan trọng cho cá và các động vật thủy sinh khác (ốc. tôm,...).

  Bài 3. Hãy kế tên một số động vật nguyên sinh gây bệnh ờ người và cách truyền bệnh.

  Hướng dẫn trả lời:

  - Trùng kiết lị: bào xác thường qua con đường tiêu hóa và gây ra bệnh ở ruột người.
  - Trùng sốt rét: do muỗi anôphen truyền từ người này sang người khác.
  - Trùng gây bệnh ngủ li bì ở châu Phi: do ruồi tsê — tsê truyền từ người này sang người khác.


  bởi Xương Còi 04/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan