AMBIENT

Đặc điểm chung của thực vật là gì ?

bởi Hello Bro! 15/03/2019

Câu 1. Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

1.  Đặc điểm chung của thực vật là gì ?

a.Tự tổng hợp chất hữu cơ.

b.Phần lớn không có khả năng di chuyển.

c.Phản ứng chậm với các kích thích từ bên ngoài.

Cả a, b và c.

ADSENSE

Câu trả lời (19)

 • Câu 1. Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

  1.  Đặc điểm chung của thực vật là gì ?

  a.Tự tổng hợp chất hữu cơ.

  b.Phần lớn không có khả năng di chuyển.

  c.Phản ứng chậm với các kích thích từ bên ngoài.

  Cả a, b và c.

  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • thế đấy ..............

  bởi Phạm Nguyễn Hoàng Anh 15/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • câu cuối

  bởi kairon (minecraft) 15/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • đáp án D

  bởi Thánh Bảo 15/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • đáp án D

  bởi Thánh Bảo 17/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Cả a, b, c

  bn nhé

  bởi YY Lissia Boboiboy 24/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • D

  bởi phùng kim huy 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Đáp án:

  tất cả đáp án: a,b,c

  bởi Lê Thanh Ngọc 26/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • d

  bởi Trần Hữu Hoàng 25/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • D

  bởi Hacker 247 25/07/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • D

  bởi Ẩn danh 26/07/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • D.Cả A,B và C

  bởi Phạm Hương Liên 17/10/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • d

  bởi . Thư 17/10/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • - Chọn D

  bởi Hoangg Thuu Traa Giangg 17/10/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Cả a,b và c

  bởi Nguyễn Hưng 17/10/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • D

  bởi Hoangg Thuu Traa Giangg 17/10/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • D

  bởi Ẩn danh 18/10/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA