AMBIENT

Nước vận chuyển từ mạch gỗ sang mạch rây như thế nào?

bởi Bánh Mì 22/09/2018

1. Nước vận chuyển từ mạch gỗ sang mạch rây như thế nào ?

2. Nước vận chuyển từ mạch rây sang mạch gỗ như thế nào ?

RANDOM

Câu trả lời (1)

  • - Giữa mạch gỗ cà mạch rây có con đường vận chuyển ngang:
    + Nước và muối khoáng từ mạch gỗ vận chuyển sang mạch rây đẻ vận chuyển xuống rễ
    + Các chất hữu cơ từ mạch rây vận chuyển sang mạch gỗ để vận chuyển lên trên

    bởi trần văn thạch 22/09/2018
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>