tục ngữ lao động sản xuất

bởi Nam Luong Ngoc ngày 27/12/2017

Thế nào là tục ngữ lao động sản xuất

Câu trả lời (2)

 • Tục ngữ lao động sản xuất phản ánh, truyền đạt những kinh nghiệm quý báu của nhân dân trong việc quan sát các hiện tượng thời tiết và trong sản xuất nông nghiệp. Những câu tục ngữ ấy là bài học thiết thực, là hành trang, "túi khôn" của nhân dân lao động, giúp cha ông ta xưa cũng như chúng ta ngày nay dự đoán thời tiết vù nâng cao năng suất lao động.

  bởi Nguyễn Trà Giang ngày 28/12/2017
  Like (0)
 • Dán như thế này mới hiểu:

  http://hoc247.net/ngu-van-7/tuc-ngu-ve-thien-nhien-va-lao-dong-san-xuat-l2986.html

  bởi Nguyễn Minh Khiêm ngày 21/01/2018
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan