Nguyễn Minh Khiêm's Profile

Nguyễn Minh Khiêm

Nguyễn Minh Khiêm

26/03/2004

Số câu hỏi 3
Số câu trả lời 20
Điểm 101
Kết bạn

Bạn bè (7)

Hoạt động gần đây (43)

Điểm thưởng gần đây (35)

  • Nguyễn Minh Khiêm: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • Nguyễn Minh Khiêm: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 1 Tính chất hóa học của oxit và Khái quát về sự phân loại oxit) (+1đ) Cách đây 2 tháng
  • Nguyễn Minh Khiêm: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 9 tháng
  • Nguyễn Minh Khiêm: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 10 tháng
  • Nguyễn Minh Khiêm: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 10 tháng
  • Nguyễn Minh Khiêm: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 12 tháng
  • Nguyễn Minh Khiêm: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 12 tháng
  • Nguyễn Minh Khiêm: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Minh Khiêm: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Minh Khiêm: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm