Phân tích đoạn Cuộc đời tuy dài thế...

bởi duong thi le thuy 22/04/2018

Phân tích đoạn thơ sau:

"Cuộc đời tuy dài thế 

Năm tháng vẫn đi qua

Như biển kia dẫu rộng

Mây vẫn bay về xa

 

Làm sao được tan ra

Thành trăm con sóng nhỏ

Giữa biển lớn tình yêu

Để ngàn năm còn vỗ"

Từ đó liên hệ với đoạn thơ:

Ta muốn ôm

Cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn;

Ta muốn riết mây đưa và gió lượn,
Ta muốn say cánh bướm với tình yêu,
Ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều
Và non nước, và cây, và cỏ rạng,
Cho chếnh choáng mùi thơm, cho đã đầy ánh sáng
Cho no nê thanh sắc của thời tươi;
- Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi!"

Để nhận xét về khác vọng sống của hai nhà thơ.

Câu trả lời (3)

 • xuân quỳnh và xuân diệu đều là hai nhà thơ viết về tình yêu .cả hai đều là niêm tự hòa của thơ ca việt nam.xuân diệu là nhà thơ mới đầu tiên của việt nam và ông trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống mĩ.còn xuân quỳnh là nhà thơ nữ đầu tiêu biểu cho văn học nước nhà nhưng cả hai đều được mệnh danh là ông hoàng thơ tình và bà hoàng thơ tình,thơ của mỗi người đều mang một vẻ đẹp riêng,một giá trị riêng.nhưng cả hai đều giống nhau ở tiếng thơ nồng nàn da diết vớ tình yêu tuổi trẻ.nhắc đến xuân quỳnh và xuân diệu chúng ta sẽ nghĩ đến ngay những vần thơ tình nồng nàn tha thiết cháy bỏng .sóng của xuân quỳnh là bài thơ tiêu biểu nhất của nhà thơ trich trong tác phẩm hoa dọc chiến hòa sóng như một bông hoa lạ nở dọc chiến hào .bài thơ là nỗi lòng của người con gái với khát vọng tình yêu cháy bỏng còn với xuân diệu thì vội vàng được trích trong tập thơ thơ cũng là những tiếng thơ tiếng lòng của tác giả muốn thâu muốn say muốn giữ lại tình yêu .

           xuân quỳnh nói đến tình yêu bằng những bằng khát vọng với tình yêu tuổi trẻ.cuộc đời tuy dài thế năm tháng vẫn đi qua như biển kia dẫu rộng mây vẫn bay về xa.khát vọng tình yêu được thể hiện qua những từ ngữ rất sinh động và phong phú .làm nổi bật í thơ,ước muốn được tan ra thành trăm ngàn cn sóng nhỏ đó là ước muốn được hóa thân để được sống trong biển lớn tình yêu ngàn năm còn vỗ mãi .khát vọng tình yêu bất diệt mà da diết vỗ bờ với âm điệu của những con sóng và các phép nhân hóa so sánh làm nổi bật lên ước muốn được dâng hiến cho tình yêu muốn bất tử hóa tình yêu .còn với xuân diệu ,vẫn là tình yêu nhưng xuân diệu lại thể hiện nó rất ngọt ngào.ước muốn tình yêu .ta muốn được điệp lại ở đầu các câu thơ như làm dõ khát vọng bất diệt của tình yêu .ta muốn ôm cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn muốn riết mây đưa vào gió lươn muốn say cánh bướm với tình yêu muốn thâu trong một cái hôn nhiều .các động từ mạnh riết say thâu được tác giả sử dụng như làm tô đậm thêm sự mãnh liệt của tình yêu tuổi trẻ cho chếnh choáng mùi thơm cho đã đầy ánh sáng .cho no nê thanh sắc với thời tươi.và để rồi tác giả phải thốt nên hỡi xuân hồng ta muốn cắn vào người .xuân diệu như muốn chiếm lấy quyền năng của tạo hóa.muốn ôm muốn say muốn riết muốn thâu.đây là những khát vọng nhân văn đẹp đẽ và cao cả

            cả hai nhà thơ đều rất xuất sắc khi nói về tình yêu họ sống với khát vọng tình yêu khát vọng cống hiến đẹp đẽ muốn gửi tình yêu của mình vào thiên nhiên cây cỏ sóng nước  để được hóa thân để đươc sống trong tình yêu .bằng những nhệ thuật sử dụng từ ngữ phong phú đa dạng giàu chất thơ chất chữ tình và các biện pháp từ nhân hóa so sánh  làm nổi bật những hình ảnh mạng đâm những khát vọng trong tình yêu được hóa thân được dâng hiến .

  bởi duonghoai anh 07/06/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • xuân quỳnh và xuân diệu đều là hai nhà thơ viết về tình yêu .cả hai đều là niêm tự hòa của thơ ca việt nam.xuân diệu là nhà thơ mới đầu tiên của việt nam và ông trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống mĩ.còn xuân quỳnh là nhà thơ nữ đầu tiêu biểu cho văn học nước nhà nhưng cả hai đều được mệnh danh là ông hoàng thơ tình và bà hoàng thơ tình,thơ của mỗi người đều mang một vẻ đẹp riêng,một giá trị riêng.nhưng cả hai đều giống nhau ở tiếng thơ nồng nàn da diết vớ tình yêu tuổi trẻ.nhắc đến xuân quỳnh và xuân diệu chúng ta sẽ nghĩ đến ngay những vần thơ tình nồng nàn tha thiết cháy bỏng .sóng của xuân quỳnh là bài thơ tiêu biểu nhất của nhà thơ trich trong tác phẩm hoa dọc chiến hòa sóng như một bông hoa lạ nở dọc chiến hào .bài thơ là nỗi lòng của người con gái với khát vọng tình yêu cháy bỏng còn với xuân diệu thì vội vàng được trích trong tập thơ thơ cũng là những tiếng thơ tiếng lòng của tác giả muốn thâu muốn say muốn giữ lại tình yêu .

           xuân quỳnh nói đến tình yêu bằng những bằng khát vọng với tình yêu tuổi trẻ.cuộc đời tuy dài thế năm tháng vẫn đi qua như biển kia dẫu rộng mây vẫn bay về xa.khát vọng tình yêu được thể hiện qua những từ ngữ rất sinh động và phong phú .làm nổi bật í thơ,ước muốn được tan ra thành trăm ngàn cn sóng nhỏ đó là ước muốn được hóa thân để được sống trong biển lớn tình yêu ngàn năm còn vỗ mãi .khát vọng tình yêu bất diệt mà da diết vỗ bờ với âm điệu của những con sóng và các phép nhân hóa so sánh làm nổi bật lên ước muốn được dâng hiến cho tình yêu muốn bất tử hóa tình yêu .còn với xuân diệu ,vẫn là tình yêu nhưng xuân diệu lại thể hiện nó rất ngọt ngào.ước muốn tình yêu .ta muốn được điệp lại ở đầu các câu thơ như làm dõ khát vọng bất diệt của tình yêu .ta muốn ôm cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn muốn riết mây đưa vào gió lươn muốn say cánh bướm với tình yêu muốn thâu trong một cái hôn nhiều .các động từ mạnh riết say thâu được tác giả sử dụng như làm tô đậm thêm sự mãnh liệt của tình yêu tuổi trẻ cho chếnh choáng mùi thơm cho đã đầy ánh sáng .cho no nê thanh sắc với thời tươi.và để rồi tác giả phải thốt nên hỡi xuân hồng ta muốn cắn vào người .xuân diệu như muốn chiếm lấy quyền năng của tạo hóa.muốn ôm muốn say muốn riết muốn thâu.đây là những khát vọng nhân văn đẹp đẽ và cao cả

            cả hai nhà thơ đều rất xuất sắc khi nói về tình yêu họ sống với khát vọng tình yêu khát vọng cống hiến đẹp đẽ muốn gửi tình yêu của mình vào thiên nhiên cây cỏ sóng nước  để được hóa thân để đươc sống trong tình yêu .bằng những nhệ thuật sử dụng từ ngữ phong phú đa dạng giàu chất thơ chất chữ tình và các biện pháp từ nhân hóa so sánh  làm nổi bật những hình ảnh mạng đâm những khát vọng trong tình yêu được hóa thân được dâng hiến .

  bởi duonghoai anh 07/06/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • xuân quỳnh và xuân diệu đều là hai nhà thơ viết về tình yêu .cả hai đều là niêm tự hòa của thơ ca việt nam.xuân diệu là nhà thơ mới đầu tiên của việt nam và ông trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống mĩ.còn xuân quỳnh là nhà thơ nữ đầu tiêu biểu cho văn học nước nhà nhưng cả hai đều được mệnh danh là ông hoàng thơ tình và bà hoàng thơ tình,thơ của mỗi người đều mang một vẻ đẹp riêng,một giá trị riêng.nhưng cả hai đều giống nhau ở tiếng thơ nồng nàn da diết vớ tình yêu tuổi trẻ.nhắc đến xuân quỳnh và xuân diệu chúng ta sẽ nghĩ đến ngay những vần thơ tình nồng nàn tha thiết cháy bỏng .sóng của xuân quỳnh là bài thơ tiêu biểu nhất của nhà thơ trich trong tác phẩm hoa dọc chiến hòa sóng như một bông hoa lạ nở dọc chiến hào .bài thơ là nỗi lòng của người con gái với khát vọng tình yêu cháy bỏng còn với xuân diệu thì vội vàng được trích trong tập thơ thơ cũng là những tiếng thơ tiếng lòng của tác giả muốn thâu muốn say muốn giữ lại tình yêu .

           xuân quỳnh nói đến tình yêu bằng những bằng khát vọng với tình yêu tuổi trẻ.cuộc đời tuy dài thế năm tháng vẫn đi qua như biển kia dẫu rộng mây vẫn bay về xa.khát vọng tình yêu được thể hiện qua những từ ngữ rất sinh động và phong phú .làm nổi bật í thơ,ước muốn được tan ra thành trăm ngàn cn sóng nhỏ đó là ước muốn được hóa thân để được sống trong biển lớn tình yêu ngàn năm còn vỗ mãi .khát vọng tình yêu bất diệt mà da diết vỗ bờ với âm điệu của những con sóng và các phép nhân hóa so sánh làm nổi bật lên ước muốn được dâng hiến cho tình yêu muốn bất tử hóa tình yêu .còn với xuân diệu ,vẫn là tình yêu nhưng xuân diệu lại thể hiện nó rất ngọt ngào.ước muốn tình yêu .ta muốn được điệp lại ở đầu các câu thơ như làm dõ khát vọng bất diệt của tình yêu .ta muốn ôm cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn muốn riết mây đưa vào gió lươn muốn say cánh bướm với tình yêu muốn thâu trong một cái hôn nhiều .các động từ mạnh riết say thâu được tác giả sử dụng như làm tô đậm thêm sự mãnh liệt của tình yêu tuổi trẻ cho chếnh choáng mùi thơm cho đã đầy ánh sáng .cho no nê thanh sắc với thời tươi.và để rồi tác giả phải thốt nên hỡi xuân hồng ta muốn cắn vào người .xuân diệu như muốn chiếm lấy quyền năng của tạo hóa.muốn ôm muốn say muốn riết muốn thâu.đây là những khát vọng nhân văn đẹp đẽ và cao cả

            cả hai nhà thơ đều rất xuất sắc khi nói về tình yêu họ sống với khát vọng tình yêu khát vọng cống hiến đẹp đẽ muốn gửi tình yêu của mình vào thiên nhiên cây cỏ sóng nước  để được hóa thân để đươc sống trong tình yêu .bằng những nhệ thuật sử dụng từ ngữ phong phú đa dạng giàu chất thơ chất chữ tình và các biện pháp từ nhân hóa so sánh  làm nổi bật những hình ảnh mạng đâm những khát vọng trong tình yêu được hóa thân được dâng hiến .

  bởi duonghoai anh 07/06/2018
  Like (1) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan