giai cấp công nhân

bởi Bichtram Truong ngày 09/01/2018

Tại sao giai cấp công nhân lại lãnh đao đấu tranh mạnh mẽ nhất ?

 

Câu trả lời (1)

  • do công nhân và nông dân là 2 giai cấp bị đàn áp nhất nhưng nông đân không thể lãnh đạo vì lam việc k có kĩ cương ( ra đồng lam việc lúc mấy giờ cũng được mà nhưng công nhân phải đúng giờ đúng quy định của công ty ) . công nhân bắt nguồn từ giai cấp nông dân nên lãnh đạo có thể có được lòng của giai cấp công nhân 

    bởi Vũ Tường Vi vi ngày 30/01/2018
    Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan