Vua Quang Trung có những chính gì để phục hồi kinh tế, xây dựng văn hóa dân tộc?

bởi Nguyễn Thị Lưu 09/10/2018

Vua Quang Trung có những chính gì để phục hồi kinh tế, xây dựng văn hóa dân tộc?

Câu trả lời (1)

 • Trả lời:

  * Phục hồi kinh tế:

  - Nông nghiệp: + Ban chiếu khuyến nông để giải quyết tình trạng ruộng dất bỏ hoang và nạn lưu vong

  + Miễn giảm tô thuế cho nhân dân

  - Công thương nghiệp:

  + Quang Trung cho mở cửa ải, thông chợ búa \(\rightarrow\) Buôn bán trong và ngoải nước phát triển tạo đk cho công thương nghiệp phát triển, làm cho hàng hoá ko ngưng đọng, làm lợi cho sự tiêu dùng của dân

  + Giảm thuế

  + Ban hành tiền

  * Văn hoá dân tộc: Văn hoá, giáo dục

  - Ban chiếu lập học cho thấy hoài bảo của Quang Trung là muốn tiến tới thay thế tài liệu học tập = tiếng mẹ đẻ, thoát li hẳn sự lệ thuộc vào văn tự nước ngoài

  - Đề cao chữ Nôm, cho lập viện Sùng chính để dịch sách chữ Hán ra chữ Nôm làm tài liệu học tập. Việc làm như vậy càng c.tỏ hoài bão to lớn của Quang Trung

  - Ở các xã, huyện đều mở trường học để có thể đào tao nhân tài

  bởi Nguyễn Minh 09/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan