AMBIENT

Vì sao nhân dân Pa-ri phải lật đổ phái Gi-rông-đanh?

bởi Allen Walker 24/02/2019

 Vì sao nhân dân Pa-ri phải lật đổ phái Gi-rông-đanh?

ADSENSE

Câu trả lời (6)

 •  Mùa xuân năm 1793, quân Anh cùng quân đội các nước phong kiến châu Âu tấn công nước Pháp. Bọn phản động trong nước cũng nổi dậy. Trong khi đó, phái Gi-rông-đanh không lo chống ngoại xâm và nội phản, chỉ lo củng cố quyền lực.

  - Ngày 2 - 6 - 1793, dưới sự lãnh đạo của phái Gia-cô-banh, đứng đầu là Rô-be-spie, quần chúng nhân dân đã lật đổ phái Gi-rông-đanh.

  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • Vì sao nhân dân Paris lại lật đổ phái Gi – rông – đanh?

  Bài làm:

  Nhân dân Paris lại lật đổ phái Gi – rông – đanh bởi vì: Mùa xuân năm 1793. quân Anh cùng quân đội các nước phong kiến châu Âu tấn công nước Pháp. Bọn phản động trong nước cũng nổi dậy. Trong khi đó, phái Gi-rông-đanh không lo chống ngoại xâm và nội phản, chỉ lo củng cố quyền lực.

  => Ngày 2 — 6 - 1793, dưới sự lãnh đạo của phái Gia-cô-banh, đứng đầu là Rô-be-spie, quần chúng nhân dân đã lật đổ phái Gi-rông-đanh.

  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • cuộc cách mạng tư sản chưa triệt để chưa giải quyết đc vde cho nhân dân

  bởi Trần Thuy 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Mặc dù phái Gi-rông-đanh ban hành nhiều chính sách tiến bộ nhưng cuộc sống của nhân dân lao động vẫn chưa được cải thiện: ruộng đất được bán cho nông dân với giá cao nên họ không có khả năng mua, công nhân vẫn đấu tranh đòi tăng lương, giảm giờ làm.

  - Phái Gi-rông-đanh còn ban hành đạo luật cấm công nhân hội họp, bãi công,... làm tăng sự bất mãn trong quân chúng nhân dân.

  - Tháng 4-1792, chiến tranh giữa Pháp với liên quân phong kiến Áo - Phổ bùng nổ, đe dọa thành quả cách mạng.

  - Phái đại tư sản đứng đầu là nền quân chủ lập hiến tìm mọi cách cấu kết với lực lượng phản động trong và ngoài nước chống phá cách mạng.   

  bởi Khưu Gia Bảo 21/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Mặc dù phái Gi-rông-đanh ban hành nhiều chính sách tiến bộ nhưng cuộc sống của nhân dân lao động vẫn chưa được cải thiện: ruộng đất được bán cho nông dân với giá cao nên họ không có khả năng mua, công nhân vẫn đấu tranh đòi tăng lương, giảm giờ làm.

  - Phái Gi-rông-đanh còn ban hành đạo luật cấm công nhân hội họp, bãi công,... làm tăng sự bất mãn trong quân chúng nhân dân.

  - Tháng 4-1792, chiến tranh giữa Pháp với liên quân phong kiến Áo - Phổ bùng nổ, đe dọa thành quả cách mạng.

  - Phái đại tư sản đứng đầu là nền quân chủ lập hiến tìm mọi cách cấu kết với lực lượng phản động trong và ngoài nước chống phá cách mạng.

  ⟹ Vì vậy quần chúng nhân dân phải tiếp tục nổi dậy, lật đổ phái Gi-rông-đanh.


   

  bởi Trần Hữu Hoàng 28/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>