ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Lịch sử 7 Bài 21 Ôn tập chương IV

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. 2 giai cấp
  • B. 3 giai cấp
  • C. Không phân giai cấp 
  • D. 4 giai cấp
  • A. Nam Quốc Sơn Hà của Lý Thường Kiệt
  • B. Phú Sông Bạch Đằng của Trương Hán Siêu.
  • C. Quân Trung từ mệnh tập; Bình Ngô đại cáo; Phú núi Chí Linh của Nguyễn Trãi.
  • D. Tụng giá hòan kinh sư của  Trần Quang Khải
   
   
  • A. Nhiều làng thủ công chuyên nghiệp.
  • B. Xuất hiện gốm Bát Tràng
  • C. Xưởng thủ công nhà nước Nghề thủ công truyền thống phát triển như kéo tơ, dệt lụa, làm đồ gốm, rèn sắt, nhiều làng thủ công ra đời. Thăng Long có 36 phường thủ công
  • D. Xưởng thủ công nhà nước gọi là Bách tác sản xuất đồ dùng cho nhà vua, vũ khí, đóng thuyền, đúc tiền đồng .
  • A.
  • B. Trần
  • C.
  • D. Lý-Trần
  • A. Thời Lê sơ
  • B. Thời Lý – Trần
  • C. Thời Lý
  • D. Thời Trần
 

 

YOMEDIA
1=>1