Trình bày công cuộc xây dựng đất nước và đời sống kinh tế nước ta dưới thời Lý?

bởi Nguyễn Thị Lưu 08/11/2018

Câu 1. Trình bày công cuộc xây dựng đất nước và đời sống kinh tế nước ta dưới thời Lý (thế kỉ XI)

Câu 2. Nhận xét về cách tổ chức đánh giặc của Trần Quốc Tuấn trong 3 lần kháng chiến chống quân Mông Nguyên

Câu trả lời (3)

 • Câu 1. Trình bày công cuộc xây dựng đất nước và đời sống kinh tế nước ta dưới thời Lý (thế kỉ XI)

  1. Tổ chức bộ máy nhà nước

  - Năm 1009 ,Lý Công Uẩn lên làm vua,nhà Lý thành lập - Lý Thái Tổ.

  - Năm 1010 Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long (thủ đô Hà Nội nay).

  - Năm 1045 Lý Thánh Tông đặt quốc hiệu là Đại Việt.

  - Mở ra một thời kỳ phát triển mới của dân tộc.

  2. Luật pháp và quân đội

  * Luật pháp

  - 1042 Vua Lý Thái Tông ban hành Hình thư (bộ luật đầu tiên).

  - Thời Trần: Hình luật.

  - Thời Lê biên soạn một bộ luật đầy đủ gọi là Quốc triều hình luật( luật Hồng Đức ).

  - Luật pháp nhằm bảo vệ quyền hành của giai cấp thống trị, an ninh đất nước và một số quyền lợi chân chính của nhân dân.

  * Quân đội: được tổ chức quy củ:

  - Cấm binh (bảo vệ kinh thành) và quân chính quy bảo vệ đất nước

  - Ngoại binh (lộ binh): tuyển theo chế độ ngụ binh ư nông.

  3. Hoạt động đối nội và đối ngoại

  * Đối nội

  - Quan tâm đến đời sống nhân dân.

  - Chú ý đoàn kết đến các dân tộc ít người.

  * Đối ngoại

  - Với nước lớn phương Bắc:

  + Quan hệ hòa hiếu.

  + Đồng thời sẵn sàng chiến đấu bảo vệ tổ quốc.

  - Với: Chămpa, Lào, Chân Lạp có lúc thân thiện, có lúc xảy ra chiến tranh.

  bởi nguyen thi uyen 08/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan