YOMEDIA

Nhà Hồ thực hiện chính sách hạ điền hạ nô để làm gì?

bởi Thanh Truc 17/10/2018

Nhà Hồ thực hiện chính sách hạ điền hạ nô để làm gì ??

ADSENSE

Câu trả lời (1)

  • Nhà Hồ thực hiện chính sách hạn điền để hạn chế bớt số ruộng đất của vương hầu, quý tộc cũng như hạn chế và xóa bỏ chế độ sở hữu lớn về ruộng đất, đặc biệt là điền trang của quý tộc Trần. Còn về chính sách hạn nô, nhà Hồ thực hiện chính sách này nhằm hạn chế nô tì được nuôi của các vương hầu, quý tộc, quan lại, tiết kiệm và có thể tận dụng được nguồn nhân lực trong nước.

    bởi phan thị kiều diễm 17/10/2018
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA