Trắc nghiệm Lịch sử 7 Bài 18 Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh ở đầu thế kỉ XV

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

Được đề xuất cho bạn


nocache getTestByLessionID