ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Lịch sử 7 Bài 18 Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh ở đầu thế kỉ XV

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 

 

YOMEDIA
1=>1