Trắc nghiệm Lịch sử 7 Bài 18 Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh ở đầu thế kỉ XV

Lý thuyết

Trắc nghiệm

BT SGK FAQ
Quảng cáo

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Biểu hiện nào thuộc  chính sách đồng hóa của nhà Minh đối với dân tộc ta? 

  • A. Cưỡng bức dân ta phải bỏ phong tục tập quán của mình
  • B. Bắt phụ nữ trẻ em đưa về Trung Quốc làm nô tì
  • C. Xóa bỏ quốc hiệu của ta đổi thành quận Giao Chỉ
  • D. Thiêu hủy toàn bộ sách của ta, đem về Trung Quốc sách có giá trị
 • Câu 2:

  Chính sách cai trị của nhà Minh đối với nhân dân ta nhằm: 

  • A. Phát triển văn hóa nước ta
  • B. Sáp nhập nước ta vào Trung Quốc
  • C. Ổn định chính trị ở nước ta
  • D. Phát triển kinh tế ở nước ta
 • Câu 3:

  Quân Minh xâm lược nước ta thời gian nào?

  • A. 11.1407
  • B. 11.1406
  • C. 10.1406
  • D. 12.1406
 • Câu 4:

  Tướng nào cầm đầu quân Minh xâm lược nước ta: 

  • A. Mộc Thạch
  • B. Trương Phụ
  • C. Liễu Thăng
  • D. Vương Thông
 • Câu 5:

  Hồ Qúy Ly lấy vùng nào làm nơi cầm cự chống quân Minh

  • A. Đông Đô (Thăng Long)
  • B. Đa Bang (Ba Vì - Hà Tây)
  • C. Sông Nhị (Sông Hồng)
  • D. Tất cả các vùng trên
Quảng cáo

Được đề xuất cho bạn