ADMICRO

Nhà Hồ được thành lập trong hoàn cảnh nào?

bởi Nguyễn Tiểu Ly 09/11/2018

nhà hồ được thành lập trong hoàn cảnh nào?trình bày những cải cách của hồ quý ly ? em đánh giá như thế nào về những cải cách này đối với nước ta thời kì đó?

ADSENSE

Câu trả lời (1)

  • Trong hoàn cảnh nhà Trần suy yếu, quan lại ăn chơi xoa đọa, nội bộ lục đục, lụt lội, hạn hán, mất mùa liên tiếp sảy ra, nhân dân lầm than đói khổ.

    Ông cải tổ hàng ngũ võ quan, ban hành tiền giấy, ban hành chính sách hạn điền, hạn chế số nô tì trong các vương hầu, quý tộc, nhà sư chưa đến 50 tuổi phỉnh hoàn tục, dịch chữ hán sang nôm, sửa đổi chế độ thi cử, học tập, tăng cường củng cố quân đội quốc phòng,....

    Những cải cách của ông rất hợp lí và đúng hoàn cảnh tuy nhiên vẫn còn một số chưa triệt để. Việc ông lên ngôi đột ngột và những cải cách quá nhanh cũng khiến ông không được lòng dân và mất đi sự đoàn kết dân tộc

    bởi Trần Nguyễn Anh Kiệt 09/11/2018
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy
VALUEIMP

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

VALUEIMP