Kể tên các vị anh hùng dân tộc đã có công dương cao ngọn cờ đấu tranh chống giặc ngoại xâm?

bởi bala bala 13/10/2018

1. Kể tên các vị anh hùng dân tộc đã có công dương cao ngọn cờ đấu tranh chống giặc ngoại xâm bảo vệ độc lập cho Tổ Quốc. Liệt kê theo mẫu sau : Thế kỷ, triều đại, Người chỉ huy, quân xâm lược , trận chiến quyết định, năm .

Câu trả lời (1)

  • Các vị anh hùng đã có công và giương cao ngọn cờ đấu tranh chống ngoại xâm, bảo vệ nền độc lập cho Tổ quốc như: Ngô Quyền, Lê Hoàn, Lý Thường Kiệt, Trần Quốc Tuấn, Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Nguyễn Huệ,.

    bởi Trịnh Dung 13/10/2018
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan