Cuộc Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ diễn ra như thế nào

bởi Allen Walker 24/02/2019

Cuộc Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ diễn ra như thế nào ?

Câu trả lời (4)

 •  Tháng 12 - 1773, nhân dân cảng Bô-xtơn tấn công ba tàu chở chè của Anh để phản đối chế độ thu thuế. Đáp lại, thực dán Anh đã ra lệnh đóng cửa cảng.

  - Năm 1774, đại biểu các thuộc địa đã họp Hội nghị lục địa ờ Phi-la-đen-phi-a. yêu cầu vua Anh phải xóa bỏ các luật cấm vô lí. nhưng không đạt kết quả.

  - Tháng 4 - 1775, cuộc chiến tranh bùng nổ. Nhờ có sự lãnh đạo tài giỏi của Gioóc-si-ơ Oa-sinh-tơn, quân thuộc địa đã giành được nhiều thắng lợi quan trọng.

  - Ngày 4 —7 - 1776, bản Tuyên ngôn Độc lập được công bố, xác định quyền của con người và quyền độc lập của 13 thuộc địa. Nhưng thực dân Anh không chấp nhận và cuộc chiến tranh vẫn tiếp diễn.

  - Tháng 10 - 1777, quân 13 thuộc địa giành thắng lợi lớn ờ Xa-ra-tô-ga, làm quân Anh suy yếu. Năm 1783, thực dân Anh phải kí Hiệp ước Véc-xai, công nhận nền độc lập của các thuộc địa. Cuộc chiến tranh kết thúc.

  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • III. Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

  1. Tình hình các thuộc địa. Nguyên nhân của chiến tranh

  Sau khi Cô-lôm-bô tìm ra châu Mĩ, nhiều nước châu Âu lần lượt chiếm và chia nhau châu lục mới này làm thuộc địa. Từ đầu thế kỉ XVII đến đầu thế kỉ XVIII. thực dân Anh đã thành lập 13 thuộc địa của mình ở Bắc Mĩ.

  Đây là vùng đốt phì nhiêu, giàu tài nguyên, quê hương lâu đời của người In-đi-an (thổ dán da đỏ). Trong hai thế kỉ XVII - XVIII, thực dân Anh đã tiêu diệt hoặc dồn người ln-đi-an vào vùng đất phía tây xa xôi Họ bắt người da đen ở châu Phi đưa sang làm nô lệ để khai khẩn đất hoang, lập đồn điền.

  Kinh tế ở 13 thuộc địa này sớm phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa.

  Thực dân Anh tìm mọi cách ngăn cản sự phát triển công, thương nghiệp của các thuộc địa ở Bắc Mĩ (cướp đoạt tài nguyên, thuế má nặng nề. độc quyền buôn bán trong và ngoài nước). Cư dân ở các thuộc địa Bắc Mĩ, gồm phần lớn là con cháu người Anh di cư sang, mâu thuẫn gay gắt với chính quốc. Các tầng lớp nhân dân thuộc địa. bao gồm tư sản, chủ đồn điền, công nhân, nô lệ đều đấu tranh chống ách thống trị của thực dân Anh.

  2. Diễn biến cuộc chiến tranh

  Tháng 12 - 1773, nhân dân cảng Bô-xtơn tấn công ba tàu chở chè của Anh và ném các thùng chè xuống biển để phản đối chế độ thuế của thực dân Anh ở các thuộc địa Bắc Mĩ.

  Từ 5 - 9 đến 26 - 10 - 1774, đại biểu các thuộc địa Bắc Mĩ đã họp Hội nghị lục địa ở Phi-la-đen-phi-a, đòi vua Anh xóa bỏ các luật cấm vô lí. Nhà vua không chấp nhận.

  Tháng 4 - 1775. chiến tranh bùng nổ giữa chính quốc và các thuộc địa Bắc Mĩ. Nghĩa quân do Gioóc-giơ Oa-sinh-tơn chỉ huy.

  G.Oa-sinh-tơn là một chủ nô giàu, có tài quân sự và tổ chức, được cử làm Tổng chỉ huy nghĩa quân.

  Ngày 4 - 7 - 1776. Tuyên ngôn Độc lập được công bố, xác định quyền của con người và quyền độc lập của các thuộc địa.

  Tuyên ngôn đã khẳng định : Mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hóa ban cho họ những quyền không thể tước bỏ. Trong số những quyền ấy có quyền được sống, quyền được tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.

  Chiến tranh vẫn tiếp diễn. Do số lượng ít, trang bị nghèo nàn nên lúc đầu quân khởi nghĩa đã thất bại ở một số nơi. Tuy nhiên, nghĩa quân vẫn giữ được lực lượng và đánh thắng các đợt tấn công lớn của quân Anh. 

  Ngày 17 - 10 - 1777, quân khởi nghĩa thắng một trận lớn ở Xa-ra-tô-ga.5000 quân Anh bị bắt làm tù binh viên tướng chỉ huy phải đầu hàng. Chiến thắng của quân khởi nghĩa làm suy sụp tinh thần quân Anh, củng cố lòng tin vào thắng lợi của nhân dân các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ. Tiếp đó, nghĩa quân thắng nhiều trận khác, buộc Anh phải kí Hiệp ước Véc-xai 1783.

  3. Kết quả và ý nghĩa cuộc Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

  Theo Hiệp ước Véc-xai 1783, Anh thừa nhận nền độc lập của các thuộc địa Bắc Mĩ. Chiến tranh kết thúc thắng lợi với sự ra đời một quốc gia mới - Hợp chúng quốc Mĩ (viết tắt theo tiếng Anh là USA, thường gọi là nước Mĩ hay Hoa Kì).

  Năm 1787, Hiến pháp được ban hành. Theo Hiến pháp, Mĩ là nước cộng hòa liên bang. Chính quyền trung ương được tăng cường, nhưng các bang được quyền tự trị rộng rãi. Tổng thông nắm quyền hành pháp. Quốc hội gồm hai viện - Thượng viện và Hạ viện, nắm quyền lập pháp. Quyền dân chủ bị hạn chế.

  Chỉ những người da trắng có tài sản, đóng thuế theo quy định mới có quyền ứng cử, bầu cử. Phụ nữ không có quyền bầu cử. Những người nô lệ da đen và người In-đi-an không có quyền chinh tri.

  Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ đã giải phóng nhân dân Bắc Mĩ khỏi ách đô hộ của chủ nghĩa thực dân, làm cho nền kinh tế tư bản Mĩ phát triển. Do đó, cuộc chiến tranh giành độc lập này đồng thời cũng là một cuộc cách mạng tư sản, có ảnh hưởng đến phong trào đấu tranh giành độc lập của nhiều nước vào cuối thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XIX.

  bởi [PR] Sammer 27/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • * Diễn biến chính:

  - Đầu tháng 9-1774, Đại hội lục địa lần thứ nhất được triệu tập ở Phi-la-đen-phi-a .

  - Tháng 4-1775, chiến tranh giữa các thuộc địa với chính quốc bùng nổ.

  - Nghĩa quân đã chiến đấu rất dũng cảm, song do lực lượng yếu và tổ chức kém nên không thắng nổi đội quân chính quy của vua Anh.

  - Tháng 5-1775, Đại hội lục địa lần thứ hai được triệu tập, thành lập "Quân đội thuộc địa” do Gioóc-giơ Oa-sinh-tơn làm tổng chỉ huy.

  - Cuộc đấu tranh giành độc lập không ngừng phát triển. Các thuộc địa lần lượt tuyên bố tách khỏi nước Anh.

  - Ngày 4-7-1776, Thông qua bản Tuyên ngôn Độc lập, Hợp chúng quốc Mĩ ra đời.

  - Ngày 17-10-1777: Quân khởi nghĩa thắng lớn ở Xa-ra-tô-ga, tạo nên bước ngoặt của cuộc chiến tranh.

  - Năm 1781, Chiến thắng I-ooc-tao, chiến tranh kết thúc.

  - Năm 1783, Anh kí hiệp ước Vec-xai chính thức công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ.   

  bởi Khưu Gia Bảo 21/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Cuộc Cách mạng Mỹ là thời kỳ thay đổi chính trị sau năm 1763 tại mười ba thuộc địa của Anh ở Bắc Mỹ đã làm nảy sinh cuộc chiến tranh giành độc lập của Hoa Kỳ chống lại Anh (1775–1783). Thời kỳ sáng lập nên quốc gia Mỹ và sự ra đời của lịch sử Hoa Kỳ, cuộc cách mạng được thể hiện bằng bạo lực chống lại chính quyền Anh, một cuộc chiến chống lại bảo hộ và bất ổn xã hội.

  Các tầng lớp xã hội thuộc địa Mỹ lập luận với lập trường "không đánh thuế mà không đại diện", bắt đầu từ Đại hội Đạo luật tem năm 1765. Họ từ chối thẩm quyền của Quốc hội Anh để đánh thuế họ vì họ không có thành viên đại diện trong quốc hội. Các cuộc biểu tình liên tục leo thang đến Cuộc thảm sát Boston năm 1770 và vụ đốt tàu Gaspee ở Rhode Island năm 1772, sau đó là Tiệc trà Boston vào tháng 12 năm 1773, trong đó những người yêu nước đã phá hủy một lô hàng trà bị đánh thuế. Người Anh đã đáp trả bằng cách phong tỏa Cảng Boston, sau đó tiếp theo là một loạt các hành vi lập pháp nhằm loại bỏ có hiệu quả quyền tự trị của Thuộc địa Vịnh Massachusetts và khiến các thuộc địa khác tập hợp lại phía sau Massachusetts. Vào cuối năm 1774, những người yêu nước đã thành lập chính phủ thay thế của riêng họ để phối hợp tốt hơn các nỗ lực kháng chiến chống lại Vương quốc Anh; những người thực dân khác thích duy trì liên kết với Vương miện và được gọi là những người trung thành hoặc Tories.

  Căng thẳng nổ ra trận chiến giữa dân quân yêu nước và chính quyền Anh khi quân đội của nhà vua cố gắng chiếm giữ và phá hủy các nhu yếu phẩm quân sự thuộc địa tại Lexington và Concord vào ngày 19 tháng 4 năm 1775. Sau đó, cuộc xung đột đã phát triển thành một cuộc chiến toàn cầu, trong đó Pháp, Tây Ban Nha và các đồng minh Hà Lan) đã chiến đấu với người Anh và những người trung thành trong cái được gọi là Chiến tranh Cách mạng Hoa Kỳ(1775–1783). Mỗi mười ba thuộc địa đã thành lập một Đại hội tỉnh, nắm quyền lực từ các chính quyền thuộc địa cũ và đàn áp Chủ nghĩa trung thành, và từ đó họ xây dựng một Quân đội Lục địa dưới sự lãnh đạo của Tướng George Washington. Quốc hội Lục địa xác định sự cai trị của Vua George là chuyên chế và xâm phạm quyền của những người thực dân là người Anh, và họ tuyên bố các thuộc địa tự do và là các bang độc lập vào ngày 2 tháng 7 năm 1776. Lãnh đạo những người yêu nước tuyên bố các triết lý chính trị của chủ nghĩa tự do và chế độ cộng hòa. Họ cũng tuyên bố rằng tất cả mọi người đều có quyền bình đẳng.

  Quân đội Lục địa đã buộc các lính Anh rời khỏi Boston vào tháng 3 năm 1776, nhưng mùa hè năm đó, người Anh đã chiếm và giữ thành phố New York và bến cảng chiến lược của nó trong suốt cuộc chiến. Hải quân Hoàng gia đã phong tỏa các cảng và chiếm các thành phố khác trong thời gian ngắn, nhưng họ đã thất bại trong việc đánh bại lực lượng của Washington. Người yêu nước đã không thành công trong nỗ lực xâm chiếm Canada trong mùa đông năm 1775-76, nhưng đã chiếm được thành công một đội quân Anh tại Trận Saratoga vào tháng 10 năm 1777. Pháp hiện tham gia chiến tranh với tư cách là một đồng minh của Hoa Kỳ với một đội quân lớn và hải quân đe dọa Chính nước Anh. Chiến tranh đã chuyển sang miền Nam nước Mỹ nơi người Anh dưới sự lãnh đạo của Charles Cornwallis đã chiếm được một đội quân tại Charleston, Nam Carolina vào đầu năm 1780 nhưng không thể tranh thủ đủ tình nguyện viên từ thường dân Trung thành để kiểm soát lãnh thổ một cách hiệu quả. Một lực lượng người Mỹ kết hợp của Pháp đã bắt được một đội quân Anh thứ hai tại Yorktown vào mùa thu năm 1781, kết thúc chiến tranh một cách hiệu quả. Hiệp ước Paris được ký ngày 3 tháng 9 năm 1783, chính thức chấm dứt xung đột và xác nhận sự tách biệt hoàn toàn của quốc gia mới với Đế quốc Anh. Hoa Kỳ đã chiếm hữu gần như toàn bộ lãnh thổ phía đông sông Mississippi và phía nam Hồ Lớn, với sự kiểm soát của Anh đối với Canada và Tây Ban Nha chiếm Florida.

  Trong số các kết quả quan trọng của cuộc cách mạng là việc thành lập Hiến pháp Hoa Kỳ, thành lập một chính phủ liên bang tương đối mạnh bao gồm một người điều hànhtư pháp quốc gia và một Quốc hội lưỡng viện đại diện cho các bang tại Thượng viện và người dân tại Hạ viện.[1][2] Cuộc cách mạng cũng dẫn đến sự di cư của khoảng 60.000 người trung thành đến các lãnh thổ khác của Anh, đặc biệt là Bắc Mỹ (Canada).

  bởi Trần Hữu Hoàng 28/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan