Hỏi đáp Hóa Học

Hỏi đáp Hóa Học

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

 • Nguyễn Thanh Thảo

  Đốt cháy hoàn toàn 3.7g hỗn hợp khí X gồm metan (CH4) và butan (C4H10). Sau khi kết thúc phản ứng thu được 11g khí CO2. Tính thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Naru to

  1: Trong phòng thí nghiệm người ta dùng oxi oxi hóa sắt ở nhiệt độ cao thu đc 46,4 gam oxit sắt từ. tính khối lượng thuốc tím cần dùng để có đc lượng cần thiết cho phản ứng trên .

  2: ngta tiến hành 2 thí nghiệm: nung KClO3 và nụng KMnO4 đến hòa toàn . Hỏi phải lấy 2 chất này theo tỉ lệ khối lượng như thế nào để thu đc cùng 1 lượng oxi

  3: để điều chế cùng 1 lượng oxi thì dùng chất nào trong các chất sau đây sao cho khối lượng nhỏ nhất : KMnO4 , KClO3 , KNO3, Cu(NO3)2

  ( =_= MỌI NGƯỜI GIÚP ĐỠ MÌNH NHA... MÌNH CẦN GẤP Ạ ... CẢM ƠN NHIỀU LẮM )

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thụy Mây

  Đốt cháy hoàn toàn 24 gam hỗn hợp Fe và Mg cần 7,84 lít Oxi (điều kiện tiêu chuẩn). Tính khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp ban đầu.

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phạm Khánh Linh

  cho 200 gam dung dịch NaOH 20% tác dụng vừa hết với 100 g dung dịch HCl. Tính nồng độ phần trăm dung dịch muối sau phản ứng, tính nòng độ phần trăm dung dịch axit HCl đã dùng.Biết phản ứng xảy ra hoàn toàn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tuấn Huy

  Có 3 bình đựng riêng biệt các chất khí: không khí, O2, H2. Hãy nhận biết các chất khí trên bằng phương pháp hóa học

  hiha

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hy Vũ

  nếu đốt cháy 13,5g nhôm trong một bình kín chứa 6,72 lít oxi tạo thành nhôm oxi Al2O3 thì

  a,Chất nào dư sau phản ứng?Số gam chất dư?

  b,Tính khối lượng Al2O3 tạo thành

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Trung Thành

  cho 5 6g sắt vào 100ml dung dịch HCl 1M hãy

  a,tính lương H2 tạo ra

  b,Chất nào còn dư sau phản ứng và lượng dư là bao nhiêu?

  c,Tính nồng độ các chất sau phản ứng?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • na na

  Tính V và m

  bởi na na 25/03/2019

  Bài 1:
  Nung 10,2 g hỗn hợp Al, Mg, Na trong khi O2 dư. Sau phản ứng kết thúc thu dc 17g hỗn hợp chất rắn. Mặt khác cho hỗn hợp trên td với HCl dư thấy thoát ra V lít khí và dung dịch A. Cô cạn dung dich A thì thu dc m gam muối clorua khan. Tinh V và m

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Minh Hải

  Bài 2:
  1, Cho 4,48 lít khí SO2 tác dụng với 2,24 l O2 theo phương trình SO2 + O2 --> SO3 sau phản ứng thu đc 5,6 lít hỗn hợp gồm SO2; O2; SO3 
  a, Tính thể tích mỗi khí sau phản ứng
  b, Tính hiệu xuất 
  2, Cho 7,2 g Mg td với 2,24 l O2 sau phản ứng thu đc hỗn hợp chất rắn A. Hòa tan A bằng HCl thu thu dc dd B và khí C
  a, Viết PTHH. Xác định khối lượng các chất trong A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Co Nan

  Một buổi làm thực hành thí nghiệm cần khoảng 12 lọ oxi, mỗi loại có dung tích khoảng 200ml(ở điều kiện thường).Tính khối lượng KMnO4 tối thiểu cần dùng để thu được lượng oxi trên(cho rằng 1 mol khí chiếm thể tích 24 lít ở điều kiện thường và không có sự hao hụt trong quá trình điều chế khí)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thụy Mây

  cho một lượng Na2O tác dụng với 500ml dung dich H2SO4 0,5M (Biết khối lượng riêng dung dịch D=1,12 g/ml ), thu được 28,4 g Na2SO4 và nước

  a, viết phương trình phản ứng

  b,tính khối lượng của Na2O tham gia phản ứng

  c, tính nồng độ mol của dung dịch thu được

  d,tính C% của các chất trong dung dịch thu được sau phản ứng kết thúc

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • bach hao

   Đặt cốc A đựng dung dịch HCl và cốc B đựng dung dịch H2SO4 loãng vào 2 đĩa cân sao cho cân ở vị trí cân bằng. Sau đó làm thí nghiệm như sau:

  - Cho 11,2g Fe vào cốc đựng dung dịch HCl.

  - Cho m gam Al vào cốc đựng dung dịch H2SO4.

  Khi cả Fe và Al đều tan hoàn toàn thấy cân ở vị trí thăng bằng. Tính m?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy