Xác định M biết 6,4g M2O3 tác dụng đủ với 0,4 lít HCl 0,6M?

bởi thu phương 23/04/2019

Nguyên tố kim loại M có hóa tri3 trong hộp chất với oxi. Biết rằng cưa 6,4g oxit của M tác dụng vừa đủ với 0,4l dung dịch HCl 0.6M. Xác định tên kim loại

Câu trả lời (1)

 • M2O3 + 6HCl -> 2MCl3 + 2H2O (1)

  nHCl= 0,4 .0,6 = 0,24 (mol)

  nM2O3 =\(\dfrac{6,4}{2M+48}\left(mol\right)\)

  từ (1) ta có : 6nM2O3 = nHCl

  <=> \(\dfrac{38,4}{2M+48}=0,24\)

  <=> 2M +48 = 160

  <=> 2M = 112

  <=> M = 56

  vậy nguyên tố kim loại M là Fe

  bởi Lê Huỳnh Anh Thư 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan