AMBIENT

Xác định FexOy biết khử 4g CuO và FexOy bằng CO thu được 2,88g chất rắn?

bởi Nguyễn Thanh Hà 22/04/2019

Khử hoàn toàn 4g hỗn hợp CuO và FexOy bằng CO ở t• cao, sau phản ứng thu 2,88g chất rắn, đem hoà tan chất rắn đó vào 400ml dd HCl vừa đủ có 0,896l khí bay ra ở đktc

A) tính kl hỗn hợp ban đầu

B) Xđ công thức phân tử của oxit sắt

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • a, PTHH: CuO + CO--> Cu + CO2

  FexOy + yCO---> xFe + yCO2

  Fe+ 2HCl--> FeCl2 + H2

  Ta có nH2=0,896/22,4=0,04mol

  Ta có nFe=nH2=0,04mol

  Ta có mCu=m chất rắn-mFe=2,88-0,04.56=0,64g

  => nCu=0,64/64=0,01mol

  Ta có nCuO=nCu=0,01

  => mFexOy=4-0,01.80=3,2g

  => mCu=0,01.80=0,8g

  b, Ta có tỉ lệ : nFexOy=nFe/x

  <=> 3,2/(56x+16y)=0,04/x

  <=>3,2x=2,24x+0,64y

  <=>0,96x=0,64y

  <=>x/y=0,64/0,96=2/3

  => x=2, y=3

  => CTHH : Fe2O3

  Chúc bạn hk tốt

  bởi Nguyễn Thu Phương 22/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>