AMBIENT

Xác định CTPT 2 rượu

bởi Phạm Hoàng Thị Trà Giang 01/06/2019

1. Thực hiện este hoá giữa ch3cooh và hỗn hợp gôm 16,4 gam gồm 2 rượu liên tiếp trong dãy đồng đẳng của rượu etylic. Sau phản ứng thu được 26,9 gam 2 este. Xác định 2 CTPT ( giả sử hiệu suất phản ứng este hoá = 100%)

2. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm 2 rượu đơn chức kế tiếp trong dãy đồng đẳng được 13,44 lít CO2 (đktc) và 15,3 gam H2O. Mặt khác thực hiện phản ứng este hoá m gam X với CH3COOH thu được a gam este. Biết hiệu suát phản ứng este hoá 2 rượu = 100%. a.Xác định CTPT 2 rượu b. Tính a

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • bài 1 :

  Đặt CTTQ của 2 rượu là : A : CnH2n+1OH và B : CmH2m+1OH (0<n<m)

  PTHH :

  CnH2n+1OH + CH3COOH \(\underrightarrow{H2SO4,đặc,t^0}\) CH3COOCnH2n+1 + H2O

  CmH2m+1OH + CH3COOH \(\underrightarrow{H2SO4,dđặc,t^0}\) CH3COOCmH2m+1 + H2O

  Gọi CT chung của 2 rượu là CaH2a+1OH

  Ta có meste = mCaH2a+1OH + mCH3COOH

  => mCaH2a+1OH = 26,9-16,4=10,5(g)

  => nCaH2a+1OH = \(\dfrac{10,5}{\left(14a+60\right)-\left(14a+18\right)}=\dfrac{10,5}{42}=0,25\left(mol\right)\)

  => M(TB) = \(\dfrac{16,4}{0,25}=65,6\left(\dfrac{g}{mol}\right)\)

  => 14n+18<65,6<14m+18

  mà A B là 2 rượu liên tiếp trong dãy đồng đẳng

  Biện luận :

  n =1 => m = 2 => MA = 32 ; MB = 46 ( không thỏa mãn )

  n =2 => m = 3 => MA = 46 ; MB = 60 ( không thỏa mãn )

  n=3=>m=4 => MA = 60 ; MB = 74 ( Thỏa mãn )

  Vậy => CTHH của 2 rượu B là : C4H9OH khi A là : C3H7OH

  bởi Lương Huyền Trang 01/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>