ADMICRO
UREKA

Xác định CTHH của oxit sắt nói trên

Làm giúp mình hai bài này với ạ : 1, Một oxit kim loại A có hóa trị I có %mO là 11,11%.a, Xác định công thức của oxit đó. b, Để điều chế 38,4g kim loại A từ oxit nói trên người ta dùng tính chất khử là hiđro hoặc CO . Tính V H2 ở đktc hoặc tính khối lượng CO cần dùng ( hiệu suất phản ứng 100%). 2, Có một oxit sắt chưa rõ hóa trị , chia oxit này thành 2 phần bằng nhau . Phần 1 phản ứng hết với 150 ml dung dịch HCl 1,5 M . Phần 2 cho luồng khí H2 dư đi qua , phản ứng xong thu được 4,2g Fe . Xác định CTHH của oxit sắt nói trên

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • 2) CT: FexOy.. Hoa tri cua Fe la: 2y/x

  \(n_{HCl}=\dfrac{150}{1000}.1,5=0,225\left(mol\right)\)

  \(n_{Fe}=\dfrac{4,2}{56}=0,075\left(mol\right)\)

  FexOy+ 2yHCl\(\rightarrow\) xFeCl2y/x+ yH2O (1)

  pt: 1 2y x y

  de: \(\dfrac{0,1125}{y}\) \(\leftarrow\)0,225 (mol)

  FexOy + yH2 \(\rightarrow\) xFe + yH2O (2)

  pt: 1 y x y

  de: \(\dfrac{0,075}{x}\) \(\leftarrow\) 0,075 (mol)

  theo de bai ta co:\(n_{Fe_xO_y\left(1\right)}=n_{Fe_xO_y\left(2\right)}\)

  \(\Rightarrow\dfrac{0.1125}{y}=\dfrac{0,075}{x}\Rightarrow\dfrac{x}{y}=\dfrac{0,075}{0,1125}=\dfrac{2}{3}\)

  vậy CT: Fe2O3

    bởi Nguyễn Thị Hồng 02/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF