YOMEDIA

Xác định công thức phân tử của A biết khối lượng mol của A là 46g/mol

bởi Trần Bảo Việt 24/04/2019

các bạn giải hộ mình với

Đốt cháy 46g hợp chất hữu cơ A thu được 54g nước. Đem toàn bộ sản phẩm lội qua dung dịch Ca(OH)2 dư thấy có 200 g kết tủa tạo thành. Xác định công thức phân tử của A biết khối lượng mol của A là 46g/mol

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • nCaCO3 = 2 mol

  CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

  2 <---------------------2

  ⇒ mCO2 = 2.44 = 88 (g)

  Đạt công thức tổng quát: \(C_xH_yO_z\) ( \(x,y,z>0\))

  Ta có

  mC = \(\dfrac{88.3}{11}\) = 24 (g)

  mH = \(\dfrac{54}{9}\) = 9 (g)

  mC + mH = 24 + 9 = 33 < 46

  ⇒ Hợp chất có oxi

  ⇒ mO = 46 - 33 = 13 (g)

  Đặt tỉ lệ ta có

  \(\dfrac{12x}{24}\) = \(\dfrac{y}{9}\) = \(\dfrac{16z}{13}\) = \(\dfrac{46}{46}\)

  \(x=2\) ; \(y=9\) ; \(z=1\)

  ⇒ CTPT: C2H9O

  bởi Nguyễn Mơ 24/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA