AMBIENT

Xác định A biết hòa tan 11,7g A hóa trị I vào 120,6g nước thu được 132g dung dịch?

bởi Van Tho 22/04/2019

hòa tan 11.7 g kim loại A hóa trị I vào 120 ,6 g tì thu đc 132 (g) dung dịch A

a)Xác định kim loại A

b)Tính C% dung dịch B

c) Cho toàn bộ dung dịch A vào dumg dịch cóc hứa nước 16.3 (g) ZnCl\(_2\) thì có a(g) kết tủa xuất hiện .Tính A

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • sửa đề : 13,6g ra số đẹp còn 16,3 ko được đẹp lắm !

  hòa tan 11.7 g kim loại A hóa trị I vào 120 ,6 g tì thu đc 132 (g) dung dịch A

  a)Xác định kim loại A

  b)Tính C% dung dịch A

  c) Cho toàn bộ dung dịch A vào dumg dịch cóc hứa nước 13,6 (g) ZnCl22 thì có a(g) kết tủa xuất hiện .Tính a

  Bài làm :

  a) Ta có PTHH :

  \(2A+2H2O->2AOH+H2\uparrow\)

  Ta có : mddA = mA + mH2O - mH2

  <=> 11,7 + 120,6 - mH2 = 132

  <=> mH2 = 0,3 => nH2 = 0,15 (mol)

  Theo PTHH ta có : nA = 2nH2 = 0,3 (mol)

  => MA = \(\dfrac{11,7}{0,3}=39\left(nh\text{ận}\right)\left(K=39\right)\)

  Vậy kim loại A cần tìm là Kali ( K )

  b) DD A là KOH

  Theo PTHH ta có : nKOH = 2nH2 = 0,3 (mol)

  C%\(_{\text{dd}KOH}=\dfrac{0,3.56}{132}.100\%\approx12,72\%\)

  c) Theo đề bài ta có : nZnCl2 = \(\dfrac{13,6}{136}=0,1\left(mol\right)\)

  PTHH :

  \(ZnCl2+2KOH->Zn\left(OH\right)2\downarrow+2KCl\)

  0,1mol..............................0,1mol

  Theo PTHH ta có : nZnCl2 = \(\dfrac{0,1}{1}mol< nKOH=\dfrac{0,3}{2}mol=>nKOH\left(d\text{ư}\right)\) ( tính theo nZnCl2)

  => mZn(OH)2 = 0,1.99 =9,9(g)

  Vậy...

  bởi Dương Vũ 22/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>