Viết PTHH khi cho CuSO4 tác dụng với KOH?

bởi sap sua 22/04/2019

Cho 1 dung dịch chứa 6.4 g đồng CuSO4 tác dụng với KOH 20% thu được m(g) kết tủa

a) Viết phương trình hóa học sảy ra?

b)Tính giá trị bằng số của m

c) Tính thể tích dung dịch KOH biết khối lượng riêng KOH là 0.8/ml

Hộ mình với

Câu trả lời (1)

 • Theo đề bài ta có : nCuSO4 = \(\dfrac{6,4}{160}=0,04\left(mol\right)\)

  a) PTHH:

  \(C\text{uS}O4+2KOH->Cu\left(OH\right)2\downarrow+K2SO4\)

  0,04mol.......0,08mol..........0,04mol...............0,04mol

  b) Khối lượng kết tủa thu được là :

  mCu(OH)2 = 0,04.98 = 3,92(g)

  c) Ta có : mddKOH = \(\dfrac{56.0,08}{20}.100=22,4\left(g\right)=>V\text{dd}KOH=\dfrac{22,4}{0,8}=28\left(ml\right)\)

  Vậy...

  bởi Trần Thị Trâm 22/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan