AMBIENT

Viết PTHH khi cho CO2 tác dụng với Ba(OH)2?

bởi Nguyễn Thị Thanh 23/04/2019

Biết 2,24 l CO2( ở đktc) tác dụng với 100 ml dd Ba(OH)2 0,75 M

a, viết PTHH xảy ra

b, tính khối lượng của các chất sau pư

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Ta có: nOH = 2nBa(OH)2 = 0,15; nCO2 = 0,1

  => \(T=\dfrac{nOH}{nCO2}=1,75\) nên sản phẩm tạo thành là muối BaCO3 và Ba(HCO3)2.

  PTHH:

  CO2 + Ba(OH)2 ---> BaCO3 + H2O

  x..............x......................x..........x

  2CO2 + Ba(OH)2 ---> Ba(HCO3)2

  2y...............y.......................y

  Ta có hệ \(\left\{{}\begin{matrix}x+y=nBa\left(OH\right)2=0,075\\x+2y=nCO2=0,1\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,05\\y=0,025\end{matrix}\right.\)

  Vậy mBaCO3 = 0,05*197 = 9,85g; mBa(HCO3)2 = 0,025*259 = 6,475g.

  bởi Hoàng Nga 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>