AMBIENT

Co2--->CaCo3--->Co2

-->

Viết phương trình thể hiện chuỗi phản ứng C--->Co2--->CaCo3--->Co2

bởi Tuấn Huy 29/05/2019

viết phương trình thể hiện chuỗi phản ứng

C--->Co2--->CaCo3--->Co2-->Na2CO3--->NaOH-->NaAl2O2

Ca-->CaO-->Ca(OH)2--->CaCO3-->CaCl2--->Chi

Fe-->Fe2O3-->FeCL3-->AlCl3-->Al(OH)3->Al2O3

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • C + O2---t*--> CO2

  CO2+ CaO--->CaCO3

  CaCO3----t*--->CaO+CO2

  2NaOH+CO2----->Na2CO3+H2O

  Na2CO3 + Ba(OH)2---->2NaOH + BaCO3

  2NaOH + Al2O3----->2NaAlO2 + H2O

  2Ca + O2 ----.>2CaO

  CaO + H2O----->Ca(OH)2

  Ca(OH)2 + CO2----->CaCO3 + H2O

  CaCO3 + BaCl2----->CaCl2 + BaCO3

  Chi?

  4Fe+3O2---t*--->2Fe2O3

  Fe2O3+ 6HCl------>2FeCl3+3H2O

  FeCl3+Al(OH)3------>AlCl3 + Fe(OH)3

  AlCl3+3NaOH------>Al(OH)3+3NaCl

  2Al(OH)3 ----t*---->Al2O3 + 3H2O

  bởi Đặng Hoàng Nguyên 29/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>