AMBIENT

Tính % thể tích mỗi khí trong hỗn hợp

bởi Ban Mai 01/06/2019

Dẫn 4,48 lít hỗn hợp N2 và CO2 (đktc) vào 100 ml dung dịch Ba(OH)2 1M thu được 19,7 gam kết tủa .Tính % thể tích mỗi khí trong hỗn hợp .

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Ba(OH)2 + CO2 \(\rightarrow\)BaCO3 + H2O

  nBa(OH)2=0,1.1=0,1(mol)

  nBaCO3=\(\dfrac{19,7}{197}=0,1\left(mol\right)\)

  Vì 0,1=0,1 nên tác dụng vừa đủ

  Theo PTHH ta có:

  nBaCO3=nCO2=0,1(mol)

  VCO2=22,4.0,1=2,24(lít)

  %VCO2=\(\dfrac{2,24}{4,48}.100\%=50\%\)

  %VN2=100-50=50%

  bởi Đặng Ly 01/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>