YOMEDIA

Tính thể tích khí bay lên ( đktc ) khi hòa tan a gam chất rắn trên vào đ H2SO4 đặc nóng

Dẫn từ từ một luồng khí cacbon monoxit đi qua ống sứ chứa 50 g bột CuO ở nhiệt độ cao . Sau phản ứng kết thúc , thu được a gam chất rắn và V lít khí ( đktc ) . Sục toàn bộ lượng khí thoát ra vào đ Ca(OH)2 dư , thu được 50 gam chất kết tủa .

a ) Tính a .

b ) Tính thể tích khí bay lên ( đktc ) khi hòa tan a gam chất rắn trên vào đ H2SO4 đặc nóng . Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn và hiệu suất phản ứng đạt 100% .

  bởi thuy linh 29/04/2019
RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Dẫn từ từ một luồng khí cacbon monoxit đi qua ống sứ chứa 50 g bột CuO ở nhiệt độ cao . Sau phản ứng kết thúc , thu được a gam chất rắn và V lít khí ( đktc ) . Sục toàn bộ lượng khí thoát ra vào đ Ca(OH)2 dư , thu được 50 gam chất kết tủa .

  a ) Tính a .

  b ) Tính thể tích khí bay lên ( đktc ) khi hòa tan a gam chất rắn trên vào dd H2SO4đặc nóng . Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn và hiệu suất phản ứng đạt 100% .

  BÀI LÀM

  a ) nCuO = \(\dfrac{50}{80}=0,625\left(mol\right)\) ; mchất kết tủa = \(n_{CaCO_3}=\dfrac{50}{100}=0,5\left(mol\right)\)

  Ta có phương trình phản ứng : \(CuO+CO\rightarrow Cu+CO_2\)

  Theo phương trình phản ứng : 1 mol................1mol...1 mol

  Theo bài ra :......................0,625 mol..........0,625 mol...0,625 mol

  \(\Rightarrow\) Chất rắn sau phản ứng là Cu , chất khí sau phản ứng là CO2 .

  \(\Rightarrow\) mCu = 0,625 . 64 = 40 ( gam )

  \(\Rightarrow\) \(V_{CO_2}=\) 0,625 . 22,4 = 14 ( lít )

  Vậy a = 40 gam .

  b )Ta có phương trình phản ứng : \(Cu+2H_2SO_4\rightarrow CuSO_4+SO_2+2H_2O\)

  Theo phương trình phản ứng :......1 mol.......................................1 mol

  Theo bài ra : .............................0,625 mol.................................0,625 mol

  \(\Rightarrow\) \(V_{SO_2}=0,625.22,4=14\left(lit\right)\)

  Suy ra thể tích của khí thoát ra ( đktc ) là : \(V_{CO_2}+V_{SO_2}=14+14=28\left(lit\right)\)

  Vậy V = 28 lít .

  #Nguồn_làm_bừa ^ . ^

    bởi Trần An 29/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA