Tính thể tích dung dịch HCl 1M đã sử dụng cho thí nghiệm trên

bởi Nguyễn Thanh Thảo 29/04/2019

Hòa tan hoàn toàn một mẫu quặng Đolomit (CaCO3.MgCO3) bằng dung dịch HCl 1M thu được 2,24 lít khí không màu. Để tác dụng hết các chất có trong dung dịch tạo thành, người ta phải dùng 120 ml dung dịch NaOH 1M. Tính thể tích dung dịch HCl 1M đã sử dụng cho thí nghiệm trên

Câu trả lời (1)

 • CaCO3+ 2HCl -------> CaCl2+ CO2+ H2O (1)

  MgCO3+ 2HCl --------> MgCl2+ CO2+ H2O (2)

  2NaOH+ MgCl2 --------> Mg(OH)2+ 2NaCl (3)

  nCO2=0.1 mol

  Theo (1)& (2) nHCl=2nCO2=0.2 mol

  =>V=0.2/1=0.2 lít =200 ml

  (P/s: đề bạn chắc bị thừa đề hoặc thiếu câu hỏi rồi @@)

  bởi Đức's Minh's 29/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Choco Choco

  Hòa tan hoàn toàn 24 gam một muối cacbonat (A) vào nước thu được 500ml dung dịch B. Lấy 15ml dung dịch B đem tác dụng với dung dịch Ba(NO3)2 dư thu được 1,4775 gam muối kết tủa trắng.

  a) Xác định công thức hóa học của muối cacbonat trên

  b) Đem nung 14,4 gam chất rắn A ở nhiệt độ cao đến khi phản ứng hoàn toàn sau đó đưa về điều kiện tiêu chuẩn thu được V lít hỗn hợp khí. Tìm giá trị của V

 • thu trang

  cho 45,625g hỗn hợp 2 muối co3 của 2 kim loại hóa trị II vào 400ml dung dịch h2so4 oãng, được dung dịch A và chất rắn B đồng thời giải phóng 4,48l co2. cô cạn dung dịch A được 12g muối khan. nung B đến khối lượng không đổi thu được chất rắn C có khối lượng nhỏ hơn B 7,7g.

  1/ tính Cm của dung dịch h2so4 bđ

  2/ tính mB và mC

  3/ xác định 2 kim loại biết M của 2 kim loại hơn kém nhau 113dvc. muối cacbonat của kl có khối lượng nguyên tử nhỏ hơn có số mol gấp 2 lần số mol của muối cacbonat của kim loại có khối lượng nguyên tử lớn hơn.

  4/xác định thành phần của A B C theo số mol

 • Hoa Hong

  Cho 30g CaCO3 tác dụng với dung dịch HCl dư toàn bộ khí sinh ra cho lội qua 250ml dung dịch NaOH 2M đủ để tạo thành dung dịch X

  a) Tính khối lượng các muối có trong dung dịch X

  b) Tinh khối lượng dung dịch H2SO4 1M (d=1,25g/ml ) cần dùng để tác dụng vừa đủ với X (tạo muối trung hòa)

 • Trieu Tien

  Một loại đá vôi chứa 80% là CaCO3. Nung 1 tấn đá vôi thu đc CaO

  a) tính KL tập chất còn trong đá vôi

  b) Tính KL CaO thu được

 • Suong dem

  Ai viết giúp tớ cái phương trình này với:

  \(NaHCO_3+Ba\left(OH\right)_2\rightarrow.......................................\)

 • sap sua

  Cho Br2 dư tác dụng hết với dung dịch NaI, sau phản ứng làm bay hơi dung dịch thì thấy khối lượng muối thu được nhỏ hơn khối lượng muối ban đầu là 2,82 gam. Tính khối lượng Br2 đã phản ứng?

 • Phạm Hoàng Thị Trà Giang

  hòa tan hết 14,2 g hỗn hợp A gồm MgCO3 và muối cacbonat của kim loại R bằng lượng vừa đủ dung dịch HCl 7,3% thu được dung dịch D và 3,36 l khí CO2 ở đktc . Thêm 32,4 g nước vào dung dịch D được dung dịch E . Nồng độ của MgCl2 trong dung dịch E là 5% . Xác định kim loại R và thành phần % theo khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp A

 • Ban Mai

  Hòa tan m gam hỗn hợp x gồm CaCO3 và KHCO3 bằng dung dịch HCl dư sau phản ứng thu được 6.72 lít khí (đktc).Tính m

 • Vũ Hải Yến

  Nhiệt phân hoàn toàn 16,08 g hh hai muối cacbonat của kim loại hóa trị hai, thu được 8,16 g chất rắn và một lượng khí X. Toàn bộ lượng khí X được hấp thụ vào dd 200 ml dd Naoh 2,8M, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dd thu dc m gam chất rắn khan.

  a)Viết pt

  b)Tính m

  c)Xác định 2 kim loại, bt rằng 2 kim loại thuộc chu kì kế tiếp nhau.

 • Nguyễn Trọng Nhân

  Hòa tan 13.8g K2CO3 với 100ml dung dịch HCl.

  A. Tính khối lượng muối thu được, thể tích chất khí thu được ở đktc

  B. Để trung hòa lượng axit còn dư ở trên cần 50ml dd NaOH 1M.Hãy tính nồng độ mol của dung dịch axit ban đầu.