AMBIENT
UREKA

Tính thể tích dung dịch HCl 0,5M cần dùng

Hòa tan 10 gam hỗn hợp các kim loại Zn, Al, Cu vào dung dịch HCl dư thấy thoát ra 4,48 lít khí H2 ( đktc ) và 4,05 gam chất rắn

a, Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp trên

b, Tính thể tích dung dịch HCl 0,5M cần dùng

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • vì Cu đứng sau H trong dãy hoạt động hóa học nên Cu không phản ứng với HCl ⇒ mCu = 4,05 g

  nH2 = 4,48/22,4 = 0,2 mol

  gọi x, y lần lượt là nZn, nAl

  ⇒ 65x + 27y = 10-4,05 (1)

  Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

  x→ 2x → x

  2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

  y → 3y → 1,5y

  ⇒ x + 1,5y = 0,2 (2)

  từ (1) và (2) ⇒ x= 0,05, y = 0,1

  %mCu = 4,05 / 10 = 40,5%

  %mZn = 0,05.65/10 = 32,5%

  %mAl = 100-40,5-32,5 =27%

  b) theo phương trình nHCl = 2.0,05 + 3.0,1 =0,4 mol

  VHCl = n/Cm = 0,4/0,5 = 0,8 l

    bởi Thành Trung 09/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON