ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính thành phần % khối lượng của hỗn hợp bột kim loại ban đầu

Cho 4,4g hỗn hợp gồm Mg và MgO tác dụng với dd HCl (dư). Sau phản ứng thu được 2,24l khí hidro (ở đktc)

a) Viết PTHH

b) Tính thành phần % khối lượng của hỗn hợp bột kim loại ban đầu

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • \(n_{H_2}=\dfrac{2,24}{22,4}=0,1mol\)

  Mg+2HCl\(\rightarrow MgCl_2+H_2\left(1\right)\)

  MgO+2HCl\(\rightarrow MgCl_2+H_2O\left(2\right)\)

  Theo PTHH(1): \(n_{Mg}=n_{H_2}=0,1mol\rightarrow m_{Mg}=2,4\left(g\right)\)

  \(\rightarrow m_{MgO}=4,4-2,4=2\left(g\right)\)

  %Mg=\(\dfrac{2,4}{4,4}.100\approx54,5\%\)

  %MgO=100%-54,5%=45,5%

    bởi Koshiba Kiri 29/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1