AMBIENT

Tính phần trăm khối lượng KClO3 có trong X

bởi Nguyễn Thị An 29/05/2019

Hỗn hợp X có khối lượng 59,58 gam gồm KClO3, Ca(ClO3)2, CaCl2 và KCl. Nhiệt phân hoàn toàn X thu được 12,096 lít O2 (đktc), chất rắn Y gồm CaCl2 và KCl . Toàn bộ lượng Y tác dụng vừa đủ với 220 ml dung dịch K2CO3 1M thu được dung dịch Z. Lượng KCl có trong Z nhiều gấp 8,5 lần lượng KCl có trong X. Tính phần trăm khối lượng KClO3 có trong X?

ADSENSE

Câu trả lời (1)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>