AMBIENT

Tính nồng độ % các chất trong dd thu được sau phản ứng

bởi Ngoc Nga 03/06/2019

Cho 180 gam dd \(H_2SO_4\) 15% vào 320gam dd \(BaCl_2\) 10%. Tính nồng độ % các chất trong dd thu được sau phản ứng?

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Theo đề bài ta có : \(\left\{{}\begin{matrix}nH2SO4=\dfrac{180.15}{100.98}\approx0,28\left(mol\right)\\nBaCl2=\dfrac{10.320}{100.208}\approx0,154\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

  PTHH :

  \(H2SO4+BaCl2->BaSO4\downarrow+2HCl\)

  0,154mol......0,154mol......0,154mol.....0,308mol

  Theo PTHH ta có : \(nH2SO4=\dfrac{0,28}{1}mol>nBaCl2=\dfrac{0,154}{1}mol\)

  => nH2SO4 dư ( tính theo nBaCl2)

  => \(\left\{{}\begin{matrix}C\%ddH2SO4\left(dư\right)=\dfrac{\left(0,28-0,154\right).98}{180+320-0,154.233}.100\%\approx2,7\%\\C\%ddHCl=\dfrac{0,308.36,5}{180+320-0,154.233}.100\%\approx2,4\%\end{matrix}\right.\)

  bởi nguyen mai 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>