Tính m và tỉ khối của A so với H2

bởi Lê Trung Phuong 12/06/2019

Đốt cháy hết m gam cacbon trong oxi thu được hỗn hợp A gồm CO và CO2. Cho hỗn hợp khí A đi từ từ qua ống sứ đựng 23,2g Fe3O4 nung nóng đến phản ứng kết thúc thu được chất rắn B chứa 3 chất (Fe, FeO, Fe3O4) và khí D duy nhất. Hấp thụ hoàn toàn khí D bởi dung dịch Ba(OH)2 thu được 19,7g kết tủa và dung dịch X. Đun nóng dung dịch X thu thêm 14,775g kết tủa nữa thì kết thúc phản ứng. Cho toàn bộ chất rắn B vào dung dịch CuSO4 dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì lượng CuSO4 đã phản ứng là 0,03mol, đồng thời thu được 21,84g chất rắn E.

a) Viết phương trình hóa học xảy ra

b) Tính m và tỉ khối của A so với H2

Câu trả lời (1)

 • \(n_{BaCO_3\left(5\right)}=\dfrac{19,7}{197}=0,1\left(mol\right)\)

  \(n_{BaCO_3\left(7\right)}=\dfrac{14,775}{197}=0,075\left(mol\right)\)

  \(C+\dfrac{1}{2}O_2\underrightarrow{t^o}CO\uparrow\) (1)

  \(C+O_2\underrightarrow{t^o}CO_2\uparrow\) (2)

  0,25 <------- 0,25

  \(CO+Fe_3O_4\underrightarrow{t^o}3FeO+CO_2\uparrow\) (3)

  \(FeO+CO\underrightarrow{t^o}Fe+CO_2\uparrow\) (4)

  \(CO_2+Ba\left(OH\right)_2\underrightarrow{t^o}BaCO_3\downarrow+H_2O\) (5)

  0,1 <------------------- 0,1

  \(2CO_2+Ba\left(OH\right)_2\underrightarrow{t^o}Ba\left(HCO_3\right)_2\) (6)

  0,15 <-------------------- 0,075

  \(Ba\left(HCO_3\right)_2\underrightarrow{t^o}BaCO_3\downarrow+CO_2\uparrow+H_2O\) (7)

  0,075 <--------- 0,075

  \(Fe+CuSO_4\rightarrow FeSO_4+Cu\) (8)

  0,03<-- 0,03

  E: Cu, FeO, Fe3O4

  (5)(6) \(\Rightarrow\Sigma_{n_{CO_2}}=0,1+0,15=0,25\left(mol\right)\)

  \(m_C=0,25.12=3\left(g\right)\)

  ý sau tự xử nha gianroi gọi ẩn, lắp hệ vào gianroi

  bởi Nguyễn Hằng 12/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan