Tính khối lượng khí thu được sau phản ứng

bởi Phạm Khánh Ngọc 11/06/2019

Cho 18 gam hỗn hợp khí gồm CO và CO2 có thể tích là 11,2 lít, dẫn hỗn hợp này qua ống đựng 8 gam CuO nung nóng. Tính khối lượng khí thu được sau phản ứng.

Câu trả lời (1)

 • Gọi a,b lần lượt là số mol của CO, CO2 trong hh khí (a,b > 0)

  \(m_{hh}=18\left(g\right)\Rightarrow28a+44b=18\left(I\right)\)

  \(n_{hh}=\dfrac{11,2}{22,4}=0,5\left(mol\right)\Rightarrow a+b=0,5\left(II\right)\)

  Từ (I) và (II) \(\Rightarrow a=b=0,25\)

  \(CuO\left(0,1\right)+CO\left(0,1\right)\underrightarrow{t^o}Cu+CO_2\left(0,1\right)\)

  \(n_{CuO}=\dfrac{8}{80}=0,1\left(mol\right)\)

  Sau pư: CuO pư hết, CO dư

  \(n_{COdư}=0,25-0,1=0,15\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow m_{khí}\)sau pư = 0,15 . 28 + 0,1 . 44 = 8,6 (g) .

  bởi Bui Hoang Long 11/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan