ON
ADMICRO
VIDEO

Tính khối lượng các muối sinh ra

1) đốt cháy hoàn toàn 8,96 lít khí Ch4 (ở đktc)

a) tính V không khí cần dùng (biết Vo2=\(\dfrac{1}{5}\)Vkk)

b) hấp thụ hoàn toàn sản phẩm của phản ứng trên vào 100ml dung dịch NaOH 5M . Tính khối lượng các muối sinh ra

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • Theo đề bài ta có : \(\left\{{}\begin{matrix}nCH4=\dfrac{88,96}{22,4}=0,4\left(mol\right)\\nNaOH=0,1.5=0,5\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

  a) Ta có PTHH 1 :

  \(CH4+2O2-^{t0}\rightarrow CO2+2H2O\)

  0,4mol...0,8mol...0,4mol

  => Vkk = 5.VO2 = 5.(22,4.0,8) = 89,6 (l)

  b) Ta xét tỉ lệ :

  \(T=\dfrac{nNaOH}{nCO2}=\dfrac{0,5}{0,4}=1,25< 2\)

  Ta có 1< T < 2 => Thu được 2 muối sau P/ư đó là Na2CO3 và NaHCO3

  Gọi x ,y lần lượt là số mol của CO2 tham gia vào 2PT :

  Ta có PTHH :

  \(\left(2\right)CO2+2NaOH\rightarrow Na2CO3+H2O\)

  x mol...........2x mol...........x mol

  \(\left(2\right)CO2+NaOH\rightarrow NaHCO3\)

  y mol............y mol...........y mol

  Ta có 2PT : \(\left\{{}\begin{matrix}x+y=0,4\left(a\right)\\2x+y=0,5\left(b\right)\end{matrix}\right.\) => \(\left\{{}\begin{matrix}x=0,1\left(mol\right)\\y=0,3\left(mol\right)\end{matrix}\right.\) => \(\left\{{}\begin{matrix}mNa2CO3=0,1.106=10,6\left(g\right)\\mNaHCO3=0,3.84=25,2\left(g\right)\end{matrix}\right.\)

  Vậy.....................

    bởi Nguyễn Hoàng Đại 02/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1