AMBIENT

Tính khối lượng Br2 đã phản ứng?

bởi sap sua 28/04/2019

Cho Br2 dư tác dụng hết với dung dịch NaI, sau phản ứng làm bay hơi dung dịch thì thấy khối lượng muối thu được nhỏ hơn khối lượng muối ban đầu là 2,82 gam. Tính khối lượng Br2 đã phản ứng?

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Br2 + 2NaI \(\rightarrow\) 2NaBr + I2

  0,5x........x.............x

  m NaI = 150x (g)

  m NaBr = 103x (g)

  m NaI - m NaBr2 = 2,82 (g)

  \(\Rightarrow\) 150x - 103x = 2,82

  \(\Rightarrow\) 47x = 2,82

  \(\Rightarrow\) x = 0,06

  n Br2 = 0,5 . 0,06 = 0,03 (mol)

  m Br2 = 0,03 . 160 = 4,8 (g)

  bởi Đặng Ngọc Hùng 28/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>