YOMEDIA

Tính hiệu suất của phản ứng?

bởi Miin Miinn 17/01/2019

Cho đốt 5g Photpho (rắn) trong bình chứa 17g O2 thu được 8,2g chất rắn (P2O5 và có thể có phần dư).
a) Viết PTHH
b) Xác định chất hết, dư trong phản ứng. Tính mP đã phản ứng.
c) Tính hiệu suất của phản ứng.

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • a) PTHH : 4P + 5O2  -> 2P2O5

  b) nP= 5 : 31=0,16, nO2= 17 :32= 0,53

  theo PT ta có tỉ lệ : \frac{0,16}{4}<\frac{0,53}{5}

                       => O2 dư, tính theo P

  c) theo PT: nP2O5=1/2 nP= 1/2 . 0,16= 0,08

          => mP2O5= 0,08 . 142= 11,36 (g)

    => hiệu suát PƯ = \frac{8,2}{11,36} . 100%= 72,18%

  bởi Phùng Thị Ngân 05/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA