AMBIENT
UREKA

Tính CM của các chất tan trong dung dịch thu được

Tính CM của các chất tan trong dung dịch thu được sau mỗi thí nghiệm. Biết phản ứng xảy ra hoàn toàn, V dung dịch thay đổi không đáng kể.
a) Dẫn 448ml CO2 (đktc) vào 400ml dung dịch Ca(OH)2 0,02M.

b) Dẫn 4,032 l SO2 (đktc) vào 200ml dung dịch Ba(OH)2 1M.

c) Hòa tan hết 15g hỗn hợp X gồm CaCO3 và KHCO3 trong dung dịch HCl dư, dẫn toàn bộ khí vào bình chứa 400 ml dung dịch KOH 0,45M

( CÁC BẠN GIẢI THEO LOẠI : PHÂN DẠNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ CO2(HOẶC SO2 ) PHẢN ỨNG VỚI KIỀM NHA !!!!! )
Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • CHÚC BẠN HỌC TỐT!!vui

  a) Theo đề bài, ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{CO2}=\dfrac{0,448}{22,4}=0,02\left(mol\right)\\n_{Ca\left(OH\right)2}=0,02.0,4=0,008\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

  Ta có tỉ lệ: \(\dfrac{n_{Ca\left(OH\right)2}}{n_{CO2}}=\dfrac{0,008}{0,02}=0,4\)

  Vì 0,4 < 1 nên sản phẩm tạo thành là \(Ca\left(HCO_3\right)_2\)

  PTHH: \(Ca\left(OH\right)_2+2CO_2\rightarrow Ca\left(HCO_3\right)_2\)

  pư.........0,008........0,016.......0,008 (mol)

  \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}C_{M\left(CaCO3\right)}=\dfrac{0,008}{0,448+0,4}\approx9,43\left(M\right)\\C_{MCa\left(OH\right)2dư}=\dfrac{0,02-0,008}{0,448+0,4}\approx0,01\left(M\right)\end{matrix}\right.\)

  Vậy..............

   

   

   

   

    bởi Phạm Nguyên 11/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON