ADMICRO
UREKA

Tính C% của các chất sau phản ứng khi tách bỏ chất kết tủa

Cho 2g dd H2SO4 19,6% vào 200g dd BaCl2 5,2%. Tính:

a) Tính số gam kết tủa thu được

b) Tính C% của các chất sau phản ứng khi tách bỏ chất kết tủa

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • mchất tan H2SO4 = \(\dfrac{2\cdot19,6\%}{100\%}=0,392\left(g\right)\)

  nH2SO4 = \(\dfrac{0,392}{2\cdot1+32+4\cdot16}=0,004\left(mol\right)\)

  mchất tan BaCl2 = \(\dfrac{200\cdot5,2\%}{100\%}=10,4\left(g\right)\)

  nBaCl2 = \(\dfrac{10,4}{137+2\cdot35,5}=0,05\left(mol\right)\)

  H2SO4 + BaCl2 \(\rightarrow\) BaSO4 \(\downarrow\) + 2HCl

  1 : 1 : 1 : 2

  0,004 \(\rightarrow\) 0,004 \(\rightarrow\) 0,004 \(\rightarrow\) 0,008

  Ta có : nH2SO4 : \(\dfrac{0,004}{1}\) < nBaCl2 : \(\dfrac{0,05}{1}\)

  \(\Rightarrow\) Tính theo H2SO4, BaCl2

  a) mkết tủa = 0,004 . (137 + 32 + 4 . 16 ) = 0,932 (g)

  b) Các chất sau phản ứng là BaCl2 dư và HCl

  mdung dịch sau phản ứng = 2 + 200 - 0,932 = 201, 068 (g)

  C%BaCl2 dư = \(\dfrac{\left(0,05-0,004\right)\cdot\left(137+2\cdot35,5\right)}{201,068}\cdot100\%=4,758\%\)

  C%HCl = \(\dfrac{0,008\cdot\left(1+35,5\right)}{201,068}\cdot100\%=0,145\%\)

    bởi đào huyền trang 11/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF