YOMEDIA

Tìm CTHH của FexOy

Hoà tan 1,28g hh Fe và FexOy vào dd HCl thu được 0,224 l h2. Nếu lấy 6,4g hh Fe và FexOy tác dụng với h2 thì thu được 5,6g chất rắn màu xám trắng

a. Tính thành phần % theo khối lượng của từng chất trong hh

b. Tìm CTHH của FexOy

Theo dõi Vi phạm
ADMICRO

Trả lời (1)

 
 
 • TN1: Fe + 2HCl --> FeCl2 + H2;

  FexOy + 2yHCl ---> xFeCl2y/x+ y H2O;

  TN2 : FexOy + yH2 --->x Fe +y H2O; (*)

  a.Ta có: nH2= 0,224/22,4=0,01 (mol);

  => nFe= 0,01 (mol) => mFe= 0,01*56= 0,56 (g)

  => mFexOy= 1,28- 0,56= 0,72 (g)

  %mFe=\(\dfrac{0,56\cdot100}{1,28}=43,75\%\)

  %mFexOy=100-43,75=56.25%

  b. ta có: mhh (TN2)= 5*mhh(TN1)

  giả sử: mhh (TN1)= 6,4 (g)

  => mFe (trong hh)= 0,56*5= 2,8 (g)

  => mFe sr (*)= 5,6-2,8= 2,8 (g)=> nFe(*)= 0,05(mol)=> nFexOy= 0,05/y

  ta có mFexOy= 6,4-2,8= 3,6 (g)

  => MFexOy= \(\dfrac{3,6}{\dfrac{0,05}{y}}=72y\)

  Mặt khác ta có: 56x + 16y= 72y

  => 56x= 56y

  =>\(\dfrac{x}{y}=\dfrac{1}{1}\)

  VẬY CÔNG THỨC SẮT OXIT ĐÓ LÀ FeO

    bởi lê thị hằng nga 29/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA