Thực hiện chuỗi chuyển hóa Cu -> CuO -> CuCl -> Cu( OH)2?

bởi Nguyễn Quang Minh Tú 22/04/2019

Hoàn thành các chuỗi phản ứng hóa học sau

Cu -> CuO -> CuCl -> Cu( OH)2

S-> H2S

S->SO2 ->SO3 ->H2SO4 -> K2SO4

S -> FeS

Câu trả lời (1)

 • 1) 2Cu + O2 -to-➢ 2CuO

  CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

  CuCl2 + 2NaOH → Cu(OH)2 + 2NaCl

  2) S + H2 -to-➢ H2S

  3) S + O2 -to-➢ SO2

  2SO2 + O2 -to-➢ 2SO3

  SO3 + H2O → H2SO4

  H2SO4 + 2KOH → K2SO4 + 2H2O

  4) S + Fe -to-➢ FeS

  bởi Huyền Trang 22/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan