AMBIENT

Thay các chữ cái X,Y,Z,T bằng các chất cụ thể rồi hoàn thành phản ứng

bởi thu phương 29/04/2019

Thay các chữ cái X,Y,Z,T bằng các chất cụ thể rồi hoàn thành ptp/ứ

\(Ca\left(HCO3\right)2\left\{{}\begin{matrix}X+H2O\\X+Y+H2O\\X+Z+H2O\\X+T+H2O\end{matrix}\right.\)

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 -> 2CaCO3 + 2H2O

  Ca(HCO3)2 -> CaCO3 + CO2 + H2O

  Ca(HCO3)2 + Ba(OH)2 -> CaCO3 + 2H2O + BaCO3

  Ca(HCO3)2 + NaOH ->CaCO3 + NaHCO3 + H2O

  bởi Nguyễn Thuỳ Linh 29/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>