ON
ADMICRO
VIDEO

Phân biệt dd Na2CO3, dd BaCl2, dd H2SO4, dung dịch HCl


4) Không thêm chất khác hãy nêu phương pháp nhận biết các lọ chất mất nhãn sau đây: dd Na2CO3, ddBaCl2, dd H2SO4, dung dịch HCl.

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • Không thêm chất khác hãy nêu phương pháp nhận biết các lọ chất mất nhãn sau đây: dd Na2CO3, ddBaCl2, dd H2SO4, dung dịch HCl.
  Hướng dẫn: Trích mẫu và cho mỗi chất tác dụng với các chất còn lại.
  Bảng mô tả:
  Na2CO3 BaCl2 H2SO4 HCl
  Na2CO3
  BaCl2 -
  H2SO4 -
  HCl - -
  Nhận xét : Nhận ra Na2CO3 tham gia 1 pư tạo kết tủa, 2 pư tạo khí.
  Nhận ra BaCl2 tham gia 2 pư tạo kết tủa.
  Nhận ra H2SO4 tham gia 1 pư tạo kết tủa, 1 pư tạo khí.
  Nhận ra HCl tham gia 1 pư tạo khí.
  Các phương trình hóa học ( ½ số dấu hiệu ghi trong bảng , viết một bên của đường chéo sẫm )
  Na2CO3 + BaCl2 BaSO4 + 2NaCl
  Na2CO3 + H2SO4 Na2SO4 + H2O + CO2
  Na2CO3 + 2HCl 2NaCl + H2O + CO2
  H2SO4 + BaCl2 BaSO4 + 2HCl

    bởi Thiên thần Lãng du 01/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1