AMBIENT

Những muối nào được tạo thành và tính khối lượng mỗi muối

bởi Nguyễn Thị Thúy 17/05/2019

cho 53g Na2CO3 t/d hết với dd hcl dư,dẫn toàn bộ lượng khí sinh ra sục vào 500ml dd Ca(OH)2 0,6M.nhữnng muối nào đc tạo thành và tính khối lượng mỗi muối

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Na2CO3 + 2HCl -> 2NaCl + H2O + CO2

  \(\dfrac{53}{106}=0,5\).....->...................................0,5 (mol)

  nCa(OH)2 = 0,5 . 0,6 =0,3(mol)

  ban đầu xảy ra pứ:

  Ca(OH)2 + CO2 -> CaCO3 + H2O

  0,3 -> ........0,3

  => dư 0,2 mol CO2 => xảy ra pứ

  CaCO3 + CO2 + H2O -> Ca(HCO3)2

  0,2.........<-0,2 -> ....................0,2

  CaCO3 bị tan mất 0,2 mol tạo muối mới

  => CaCO3 (còn lại sau các pứ)= 0,3 - 0,2 = 0,1(mol) => m=10(g)

  mCa(HCO3)2 = 0,2 . 162 =32,4(g)

  bởi Cỏ Dại Đk 17/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>